Żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej ruszyli do szkół z projektem „Edukacja z wojskiem”. W ramach programu, terytorialsi odwiedzą blisko 150 szkół w regionie, przeprowadzając specjalnie przygotowane trzygodzinne zajęcia.

Ogólnopolski Program Edukacyjno-Obronny

Program „Edukacja z wojskiem” to pilotażowy, ogólnopolski projekt edukacyjno-obronny trwający od 6 maja do 20 czerwca 2024 roku. Inicjatywa jest wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej, w którym zaangażowano 13 brygad WOT, w tym 3 Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej.

Pierwsze Zajęcia w Regionie

Żołnierze 3 PBOT mają już za sobą pierwsze spotkanie z uczniami szkół podstawowych w regionie. Zajęcia prowadzone przez terytorialsów obejmują teorię i praktykę z zakresu wojskowości, obronności i bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie uczą się m.in. zasad alarmowania, sposobów szukania i wzywania pomocy, podstaw ewakuacji i schronienia oraz nawyków udzielania pomocy.

Praktyczna Edukacja z Wojskiem

  • W ramach programu „Edukacja z wojskiem” uczniowie w szkołach poznają ważne informacje dotyczące obronności i bezpieczeństwa. Zajęcia są prowadzone w przyjaznej atmosferze, dostosowane do wieku dzieci i młodzieży, aby wzbudzić zainteresowanie oraz wzmocnić świadomość w kwestii zagrożeń – mówi szer. Kinga, żołnierz 31 Batalionu Lekkiej Piechoty 3 PBOT, prowadzący zajęcia w Szkole Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II w Rzeszowie.

Cel Programu

Wojskowi szkoleniowcy prowadzą zajęcia w różnych miejscach: w klasach, na boiskach i skwerach szkolnych, zgodnie z regulaminem i statutem szkoły. Celem programu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.

Wymagana Zgoda Rodziców

Szkolenia odbywają się w obecności nauczyciela, a udział w nich niepełnoletnich uczniów wymaga zgody rodziców. Program będzie realizowany w całej Polsce do 20 czerwca 2024 roku – każda gmina mogła zgłosić swoją szkołę.

Projekt „Edukacja z wojskiem” to ważna inicjatywa, która ma na celu nie tylko podniesienie świadomości obronnej młodego pokolenia, ale również wzmocnienie ich umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: 3PBOT