6 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmiku Województwa Podkarpackiego VII kadencji. Przewodniczącym Sejmiku wybrany został ponownie Jerzy Borcz.

Borcz sprawuje swoją funkcję od 2018 r. Za jego kandydaturą głosowało 23 radnych, przeciw było 7, a 2 wstrzymało się od głosu.
Oprócz niego, radni Sejmiku wybrali też wiceprzewodniczących. Zostali nimi Joanna Brill, Renata Knap oraz Czesław Łączak.

Źródło informacji oraz fotografii: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego