Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu informuje, że w aplikacji mobilnej mPay można wnosić opłaty za postój na parkingach w Strefach Płatnego Parkowania na terenie miasta Przemyśla do dnia 31 grudnia 2023 r.

Jednocześnie informuje, że od 1 stycznia 2024 r. w dalszym ciągu można wnosić opłaty za postój na parkingach w Strefach Płatnego Parkowania na terenie miasta Przemyśla w aplikacji mobilnej AnyPark bez konieczności korzystania z parkometrów.

Źródło informacji: https://zdm-przemysl.com/406/uwaga-zmiany-w-oplatach-mobilnych-za-parkowanie-w-spp-w-przemyslu.html

Fot. pexels

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.