Starosta Rzeszowski Krzysztof Jarosz poinformował we wtorek, 18 czerwca, o zmianie lokalizacji rzeszowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zmiana ta wynika z przeprowadzki jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

Od 1 lipca punkt, który znajdował się przy ul. Batorego 9, funkcjonować będzie w lokalu nr 6, w budynku przy ul. Siemieńskiego 18A.

Bez zmian pozostają natomiast godziny urzędowania punktu. W dalszym ciągu będzie on dostępny dla zainteresowanych od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 11.30 a 15.30.

Źródło informacji i grafiki: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.