Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął kluczowe decyzje dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa w regionie. Podczas piątkowego briefingu prasowego ogłoszono powołanie pełnomocnika zarządu do spraw bezpieczeństwa jednostek podlegających województwu.

Spotkanie z Mediami

W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział: marszałek województwa Władysław Ortyl, wicemarszałkowie Piotr Pilch i Karol Ożóg oraz Małgorzata Jarosińska-Jedynak, członek zarządu województwa.

Apel o Bezpieczeństwo

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął apel dotyczący konieczności podniesienia poziomu bezpieczeństwa w regionie oraz dbania o bezpieczeństwo mieszkańców. Marszałek Władysław Ortyl podkreślił znaczenie ochrony granic w regionie przygranicznym, zwracając uwagę na dramatyczne wydarzenia, takie jak śmierć żołnierza na granicy. “Przekazujemy wyrazy współczucia rodzinie i uznanie dla naszych żołnierzy, którzy strzegą naszych granic,” powiedział marszałek.

„Jako województwo przygraniczne, wyrażamy najwyższą troskę o bezpieczeństwo na polskich granicach oraz o zdrowie i życie mieszkańców. Wzywamy polski rząd i organy państwa do racjonalnych działań, które zapewnią bezpieczeństwo naszych obywateli,” napisali członkowie zarządu województwa.

Powołanie Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa

Marszałek Władysław Ortyl ogłosił powołanie pełnomocnika zarządu do spraw bezpieczeństwa jednostek podlegających województwu. “Powołanie tego pełnomocnika jest odpowiedzią na różne sytuacje, jakie mają miejsce w kraju, w tym pożary,” dodał marszałek.

Marszałek podkreślił gotowość samorządu do współpracy z rządem i organizacjami samorządowymi w celu zapewnienia mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa. “Jesteśmy gotowi działać w trybie 24-godzinnym,” zapewnił marszałek.

Reakcje na Wydarzenia na Granicy

Komentarze Wicemarszałków

Wicemarszałek Piotr Pilch zwrócił uwagę na obawy mieszkańców terenów przygranicznych dotyczące sytuacji na granicy białoruskiej. “Dajemy wsparcie naszym żołnierzom i sygnał mieszkańcom, że granica jest dla nas bardzo ważna,” powiedział Pilch.

Wicemarszałek Karol Ożóg podkreślił konieczność wprowadzenia strefy buforowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa. “Nie można spraw związanych z bezpieczeństwem odwlekać,” zaznaczył Ożóg.

Rola Rządu w Zapewnieniu Bezpieczeństwa

Wypowiedź Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak

Małgorzata Jarosińska-Jedynak zwróciła uwagę na znaczenie mądrych decyzji rządu, takich jak budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej. “Rząd musi zagwarantować, abyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie,” podkreśliła członek zarządu.


Decyzje Zarządu Województwa Podkarpackiego mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców regionu, szczególnie w kontekście aktualnych wyzwań na granicy. Samorząd podkreśla gotowość do współpracy z rządem i innymi organizacjami w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa w regionie.

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie