19 lutego 2024 roku odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do eksploatacji przebudowywanej drogi powiatowej Nr 2610R na odcinku Zalesie – Nowosielec.
Powiat Niżański wspólnie z Nadleśnictwem Rudnik przystąpił do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Zalesie – Nowosielec z przebudową, drogi leśnej o zwyczajowej nazwie <Okolisko> i nr inw.: 220/1539 oddz. leśnych 285 i 286 położonej na terenie Leśnictwa Pogoń wraz ze zjazdem z drogi publicznej” i zrealizował własne zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610R na odcinku Zalesie – Nowosielec”, którego wartość wyniosła 1 777 239,30 zł.
Powiat Niżański na zadanie otrzymał dofinansowanie z Funduszu Leśnego z Lasów Państwowych w Lublinie – Nadleśnictwa Rudnik w wysokości 1 217 300 zł, pozostała kwota 467 626,28 zł to wkład własny Powiatu.
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ze Staszowa.
Realizacja inwestycji trwała od listopada do grudnia 2023 r.
Inwestycja polegała na wykonaniu podbudowy, nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 0,950 km, przepustu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i budowie kanału technologicznego.
W uroczystym otwarciu udział wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Warchoł, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Karol Wołoszyn, Radni Rady Powiatu Niżańskiego: Gabriel Lesiczka i Tomasz Kozak, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Zastępca Wójta Michał Wasyliszyn, Radny Rady Gminy Jeżowe Bogdan Świątek, Sołtys Sołectwa Zalesie Zdzisław Nowak, Sołtys Sołectwa Jata Jan Sudoł, przedstawiciel Nadleśnictwa Rudnik: leśniczy Kamil Zastawny, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, przedstawiciel Przedsiębiorstwa Drogowego Paweł Dyl, kierownik budowy Grzegorz Parobek, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku, Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku.
– Cieszę się, że została zrealizowana kolejna inwestycja na terenie Powiatu Niżańskiego. Inwestycja bardzo ważna, bo otwierająca przestrzeń dla tutejszych sołectw, dla tej części Gminy Jeżowe, dająca możliwość szybszego skomunikowania się z centralną częścią Powiatu Niżańskiego. Nowa nawierzchnia tej drogi zwiększa bezpieczeństwo oraz poprawia komfort przemieszczania się. Tej drogi nie byłoby gdyby nie wielkie zaangażowanie ówczesnego Ministra Posła na Sejm RP Pana Marcina Warchoła, to jego takie indywidualne zaangażowanie, dotknięcie tematu, kilkukrotne spotkania, które odbywaliśmy w tym temacie, a przede wszystkim argumentacja, którą kierował w stronę Lasów Państwowych, spowodowało, że pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację tego zadania. Panie Ministrze bardzo serdecznie dziękuje za zaangażowanie, za pomoc w realizacji tego zadania a przede wszystkim za pomoc w pozyskaniu dofinasowania. Słowa wdzięczności chcę skierować do Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik Pana Andrzej Tofilskiego, który też odpowiedział pozytywnie na taką naszą wspólną prośbę. Dziękuję również Wójtowi Gminy Jeżowe Panu Markowi Stępakowi, za współpracę, za pomoc i za też takie podpowiadanie i doglądanie tej inwestycji wspólnie z Zastępcą Panem Michałem Wasyliszynem. Dziękuję Radnym, bo to ich inicjatywa, która przełożyła się na pozytywny finał. Nie mogę też nie wspomnieć o Sołtysach i Radnym Gminy, bo również dążyli do tego, naciskali, aby ta inwestycja została zrealizowana – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

 

 

Informacja Prasowa:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Autor: Aleksandra Pszczoła

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.