22 października została otwarta nowa ekspozycja w zagrodzie z Bożej Woli. Opowiada ona o osadnikach józefińskich w Galicji.

Tereny zamieszkiwane przez Lasowiaków znalazły się w latach 70. XVIII w. pod zaborem austriackim i pod panowaniem cesarza Józefa II. Ten na nowych ziemiach przyłączonych do cesarstwa zarządził intensywną kolonizację. W wyniku tych działań niedaleko Kolbuszowej, Mielca, Niska i Leżajska powstały duże skupiska osadników niemieckich. Ich tradycja pozostawiła trwałe ślady współcześnie widoczne przede wszystkim w architekturze. Z tego powodu zagroda z Bożej Woli jest ważnym uzupełnieniem ekspozycji skansenowskiej, która tworzy wielowymiarową opowieść o naszym regionie i polskiej kulturze.

Co się wydarzyło?

– Pani Danuta Olszowy w kuchni w szkole z Trzebosi nauczyła licznie przybyłych uczestników, jak przygotować aromatyczną i bardzo treściwą zupę kminkową, pożywne kluski z ziemniakami i boczkiem oraz słodki strudel – dania z tradycyjnego menu kolonistów niemieckich. Choć kucharek i kucharzy było o wiele więcej niż sześciu, dania bardzo wszystkim smakowały. Huczący przyjemnie, mocno nagrzany piec wywoływał na twarzach rumieńce, a w rozmowach – ciepłe wspomnienia związane z dawną, wiejską kuchnią – czytamy na stronie muzeum.

W sali warsztatowej pani Anita Ryba prowadziła pokaz szycia dziewczęcej sukienki według mody z XX-lecia międzywojennego. Mistrzyni haftu i znawczyni tradycji krawieckich regionu mówiła o strojach z tamtych czasów i odpowiadała na pytania zainteresowanych tematem turystów. Z okazji otwarcia zagrody list gratulacyjny wystosował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus, natomiast powinszowania w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego złożył dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – dr Robert Godek, a w imieniu władz samorządowych – Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele Lasów Państwowych, instytucji kultury oraz instytucji państwowych, wojewódzkich i samorządowych, jednostek oświatowych, organizacji pozarządowych, a także nasi darczyńcy, informatorzy i mieszkańcy Bożej Woli.

fot. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

źródło: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.