Wczoraj w gmachu Państwowej Uczelni im. Jana Grodka w Sanoku zgromadziło się kilkadziesiąt osób w celu wysłuchania debaty pt. „Podkarpackie Rozmowy. Współpraca szkolnictwa wyższego z biznesem”. Debata miała na celu przedstawienie sytuacji szkolnictwa wyższego w województwie, współpracy szkół wyższych z biznesem i instytucjami publicznymi, a także określenie wyzwań jakie stoją przed społeczeństwem w zakresie szkolnictwa wyższego w regionie. 

Udział w debacie wzięli dr inż. Mateusz Kaczmarski – Rektor Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, dr Krzysztof Jarosz – Prezes Zarządu SPGK Sanok, Wspólnota Samorządowa Podkarpacia – Gmina Boguchwała, Sylwia Niżnik-Perkołup – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku oraz Wacław Żuchowski – Dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku. Głos zabrał również Wicestarosta Sanocki Janusz Cecuła. Spotkanie moderował Adam Poręba – Wiceprezes Zarządu Fundacji Misji Obywatelskiej.

Wiążemy spore nadzieje z projektem Podkarpackie Rozmowy. Przedsięwzięcia tego typu są potrzebne aby budować więzi pomiędzy nauką a biznesem, pomiędzy obywatelami a rządzącymi, między wszystkimi zainteresowanymi życiem społecznym. Aby ludziom żyło się dobrze, potrzeba wzajemnego zrozumienia, które może dać jedynie dialog. Mam nadzieję, że ta inicjatywa zaowocuje zmianami na lepsze, dla społeczeństwa podkarpacia. Chcemy włączyć mieszkańców w aktywną partycypację, życie społeczne, publiczne i obywatelskie. Czasem do zmian wystarczy rozmowa – dialog. – komentuje Oskar Jurek, Prezes Zarządu Fundacji Misji Obywatelskiej.

Podkreślić trzeba, że honorowy patronat nad wydarzeniem objęli:

  • dr inż. Mateusz Kaczmarski – Rektor Uczelni Państwowej w Sanoku, 
  • Stanisław Chęć – Powiat Sanocki, 
  • Tomasz Matuszewski – Burmistrz Sanoka.

Z kolei patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali:

  • Korso Sanockie,
  • Tygodnik Sanocki.

Wydarzenie pt. „Podkarpackie Rozmowy. Współpraca szkolnictwa wyższego z biznesem” realizowane było w ramach projektu pn. „Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?”, które ma na celu wzrost zaangażowania mieszkańców oraz organizacji pozarządowych i społecznych województwa podkarpackiego w życie publiczne i obywatelskie. 

Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.