Jakie trudności w życiu żołnierza-kobiety dostrzega mjr Aleksandra Muzyczuk?
Jak zmienia się struktura Sił Zbrojnych RP?
Z czym muszą się liczyć kandydaci do wojska?
Jakie perspektywy na rozwój przedstawia praca w Wojsku Polskim?

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Rozmawiał | Dawid Reczek

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej

Projekt | Rozwój instytucjonalny i misyjny „Podkarpackie Rozmowy – jaka jest przyszłość Podkarpacia?”

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego