Kielnarowa, 22-23 maja 2024 – W dniach 22-23 maja w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej odbyła się XV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 uczestników, którzy zaprezentowali 88 referatów w ramach pięciu paneli tematycznych.

Organizacja i Przebieg Konferencji

Konferencja przebiegła bardzo sprawnie, dzięki czemu uczestnicy z całej Polski mogli cieszyć się komfortem i skupić na prezentacji swoich badań. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby ułatwić poruszanie się po kampusie oraz zapewnić dostęp do wszelkich niezbędnych informacji.

Inauguracja i Główne Wykłady

Konferencję otworzył wykład dr Iwony Leonowicz-Bukały, Dziekanki Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej WSIiZ, zatytułowany „Jak zepsuć swój projekt badawczy i dołożyć sobie pracy? Sztuczna inteligencja w pracy naukowej”. Prelekcja zakończyła się burzliwą, ale merytoryczną dyskusją, angażując uczestników w tematykę sztucznej inteligencji w badaniach naukowych.

Nagrodzone Referaty

W ramach konferencji odbyło się pięć paneli tematycznych, w których uczestnicy rywalizowali o nagrody za najciekawsze referaty. Oto lista zwycięzców:

Zrównoważony Rozwój

  • 22.05.2023 r. Marlena Szczur (WSIiZ w Rzeszowie) – „Analisys of the relationship between sustainable development, responsible consumption, production and ethnocentrism in the context of country of origin”.
  • 23.05.2024 r. Klaudia Wronka (WSIiZ w Rzeszowie) – „Jak wprowadzenie 13. i 14. emerytury wpływa na ubóstwo wśród emerytów, uwzględniając ideę Zrównoważonego Rozwoju”.

Innowacje w Ekonomii i Zarządzaniu

  • 22.05.2023 r. Szymon Ziaja (AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie) – „Wpływ narzędzi cyfryzacji na efektywność procesu produkcyjnego na przykładzie projektu AGH LeanLine”.
  • 23.05.2024 r. Agnieszka Słomba (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – „Zjawisko Greedflacji w krajach europejskich w czasie kryzysu popandemicznego”.

Innowacje Technologiczne i IT

  • 22.05.2023 r. Vitalii Morskyi (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) – „Analiza i optymalizacja bezpieczeństwa informacji w czatbotach wykorzystujących Large Language Models (LLMs)”.
  • 23.05.2024 r. Daniel Kleczyński (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) – „Dlaczego duże modele językowe odpowiadają w języku polskim”.

Nauki Medyczne i Zdrowie – Innowacyjne Rozwiązania

  • 22.05.2023 r. Karolina Kosińska (WSIiZ w Rzeszowie) – „Parabeny – ciche zagrożenie w twoich kosmetykach”.
  • 23.05.2024 r. Kinga Ożga (KUL Jana Pawła II) – „Dobór warunków SPE celem oznaczenia metabolitów szlaku kinureninowego w surowicy krwi techniką LC-MS”.

Komunikacja Społeczna i Nowe Media

  • 22.05.2023 r. Aleksandra Trojszczak (AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie) – „Czynniki skuteczności w mediach społecznościowych tworzonych materiałów wideo”.
  • 23.05.2024 r. Anna Ziętek (WSIiZ w Rzeszowie) – „Jakie udogodnienia i wyzwania stawia przed przyszłymi grafikami dzisiejszy świat?”.

Warsztaty i Zakończenie

Pierwszy dzień konferencji zakończył się warsztatami „Autoprezentacja – klucz do sukcesu” prowadzonymi przez mgr Michalinę Mróz, które poruszały tematykę autoprezentacji, networkingu oraz wystąpień publicznych.

Podsumowanie

XV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” zakończyła się dużym sukcesem, pozostawiając uczestnikom wiele niezapomnianych wspomnień i inspiracji. Podział na różne panele tematyczne umożliwił poszerzenie wiedzy w różnych obszarach, a atmosfera sprzyjała wymianie poglądów i doświadczeń. Konferencja stała się doskonałą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności, zdobycia nowych informacji oraz nawiązania wartościowych kontaktów.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: WSIiZ