W piątek, 21 czerwca, odbyła się wyjątkowa uroczystość. W czasie gali „Młode Talenty Powiatu Rzeszowskiego” wyróżnionych zostało dziesięciu uczniów ze szkół podlegających powiatowemu samorządowi, którzy mogą się poszczycić najlepszymi wynikami w nauce.

Najwybitniejszych uczniów gościli: Starosta Rzeszowski dr Krzysztof Jarosz oraz Wicestarosta Jerzy Bednarz i Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Wojton. Do udziału w uroczystej gali zostali zaproszeni także rodzice wyróżnionych uczniów oraz dyrektorzy szkół.

Jesteście przyszłością powiatu

– Dzisiejsze spotkanie i przyznane wyróżnienia to skromna forma naszego ogromnego uznania i podziękowania dla uczniów szkół podlegających Powiatowi Rzeszowskiemu, za ich pracę i zaangażowanie. Jak widać, w powiecie rzeszowskim mieszka wielu młodych, utalentowanych ludzi, zdających sobie sprawę, jak ważne we współczesnym świecie jest solidne wykształcenie. Jestem z Was niezwykle dumny, Wy jesteście przyszłością zarówno naszej małej ojczyzny, jak i kraju – mówił Starosta Rzeszowski Krzysztof Jarosz.

Starosta podkreślał, że dla Powiatu Rzeszowskiego rozwój oświaty i placówek edukacyjnych jest priorytetem. Stąd stałe inwestycje w szkoły, poszerzanie oferty, tworzenie nowych kierunków nauczania. To nie tylko bieżące utrzymanie szkół, ale przede wszystkim inwestowanie w przyszłość. Wszak, jak już 400 lat temu mawiał wielki hetman koronny Jan Zamojski: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Laury dla wybitnych

Nagrody z rąk Starosty Krzysztofa Jarosza i jego zastępcy Jerzego Bednarza, a także Przewodniczącego Rady Tomasza Wojtona odebrało dziesięcioro uczennic i uczniów, którzy wykazali się najwyższą średnią na świadectwach rocznych, ale również sukcesami na olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych i sportowych.

W Liceum Ogólnokształcącym im Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie dwóch uczniów uzyskało średnią ocen 5,43: uczennica klasy 2a liceum ogólnokształcącego o profilu politechnicznym Oliwia Wiśniowska i uczeń klasy 3b liceum ogólnokształcącego o profilu promedycznym Piotr Gałajda.

W Zespole Szkół w Tyczynie średnią 5,43 uzyskał uczeń klasy 3a liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym Dawid Marczak.

Najlepszymi uczniami w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie okazali się: uczennica klasy 2 technikum na kierunku weterynarz Zuzanna Naróg (średnia 5,62) oraz uczennica klasy 2 liceum ogólnokształcącego o profilu jeździeckim Katarzyna Mackiewicz (średnia 5,14).

W Zespole Szkół Zawodowych im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie najwyższe oceny w minionym roku szkolnym uzyskali: uczennica klasy 4 technikum w zawodzie technik logistyk – Aleksandra Gierula (średnia: 5,73) oraz uczeń 2. klasy branżowej szkoły I stopnia kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych Bartłomiej Sokolik (średnia 4,29).

Natomiast z Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim wyróżnieni zostali: uczeń klasy humanistycznej w liceum ogólnokształcącym Krzysztof Walicki (średnia 5,64), uczeń technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk Jakub Gut (średnia 5,60) oraz Dawid Gazda uczący się w branżowej szkole I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, który wypracował średnią 4,92. Pod koniec części oficjalnej Dyrektor Halina Cygan wręczyła na ręce Starostów oraz Przewodniczącego Rady Powiatu symboliczne kwiaty w imieniu swoim, dyrekcji szkół oraz wyróżnionych uczniów jako symbol podziękowania za dotychczasową, owocną współpracę.

Ogromny potencjał w młodzieży

Po wręczeniu nagród, w luźniejszej atmosferze była możliwość porozmawiania nie tylko o nauce, ale również o perspektywach, jakie stoją przed najzdolniejszymi uczniami. I przede wszystkim o planach wakacyjnych, bo niewątpliwie wyróżnieni uczniowie zasłużyli na odpoczynek. Uczestnicy uroczystości byli zgodni, że tego typu wydarzenia są ważnym dowartościowaniem wysiłku młodzieży. Pokazują one jak wiele utalentowanych, młodych osób mieszka w powiecie rzeszowskim i jak ogromny potencjał w nich drzemie.

Powiat Rzeszowski jest organem założycielskim dla ośmiu placówek oświatowych: Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie, Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, Zespołu Szkół w Tyczynie, dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Rzeszowie. W szkołach podległych Powiatowi Rzeszowskiemu kształci się obecnie ok. 2,2 tys. uczniów.

O wysokim poziomie, jaki reprezentują szkoły ponadpodstawowe powiatu rzeszowskiego świadczy tak istotny wskaźnik jak zdawalność matur i egzaminów zawodowych.

(s)