Urząd Miasta Tarnobrzeg przedstawił wyniki Budżetu Obywatelskiego 2024. Na co zostaną przeznaczone dwa miliony złotych? Sprawdź, co zostało docenione.

W głosowaniu, które odbyło się w dniach 30 września – 22 października udział wzięło 5329 mieszkańców Tarnobrzega, w tym:

– 3665 osób poprzez system informatyczny, przy czym głosów ważnych na projekt duży oddało 3480 osób, a na projekt mały 3200 osób. Spośród 3665 osób głosujących część zagłosowała tylko na projekty w kategorii projekty duże, a część tylko na projekty małe, stąd różnice pomiędzy całkowitą liczą osób głosujących poprzez platformę internetową, a liczbą osób głosujących na poszczególne kategorie projektów;
– 1664 osób w sposób tradycyjny, przy czym na projekt duży głos ważny oddało 1653 osób, a na projekt mały 1661 osób. Odnotowano 14 głosów nieważnych, w tym na projekty duże 11 głosów, a na projekty małe 3 głosy.

Duże projekty

Najwięcej głosów (1800) zebrał projekt “Nasze Nowoczesne Przedszkola”. Polega on na przeprowadzenie remontu wymagających tego sal we wszystkich 14 placówkach, zakup klimatyzatorów, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, zakup sprzętu multimedialnego, zakup nowych urządzeń zabawowych. Koszt to 1 mln 372 tys. złotych.

Małe projekty, które zdobyły największą liczbę głosów

 • Gry podwórkowe przy fontannie – 32 500 zł – osiedle Stare Miasto
 • Remont chodnika łączącego ulicę Kopernika z ulicą Św. Barbary – 40 000 zł – osiedle Siarkowiec
 • Zadaszony parking dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 10 – 40 000 zł – osiedle Serbinów
 • Kącik rekreacyino-wypoczynkowy w Zakrzowie – 32 136,88 zł – osiedle Zakrzów
 • Modernizacja stadionu Iskry Sobów 39 990 zł – osiedle Sobów
 • Oświetlenie alejki od Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu do Parku 40 000 zł – osiedle Dzików
 • Ośrodek Szkoleniowo -Treningowy “Strzelec” 40 000 zł – osiedle Sobów
 • Wykonanie nowego ogrodzenia i bram wjazdowych do strażnicy OSP Tarnobrzeg os. Sobów – 40 000 – osiedle Sobów
 • Wybudowanie zadaszonego parkingu na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu – 40 000 zł – osiedle Wielowieś
 • Altana edukacyjno-rekreacyjna przy Przedszkolu nr 40 000 zł – osiedle Wielowieś
 • Remont chodników – 39 862,48 zł – osiedle Wielopole
 • Wymiana orynnowania dachu wraz z wykonaniem opaski wokół budynku Domu Osiedlowego – 40 000 zł – osiedle Miechocin
 • Wyczyszczenie i pogłębienie stawu rekreacyjnego przy ulicach Warszawska i Górki – 40 000 zł – osiedle Wielowieś
 • Druga boiskowa trybuna przy Euroboisku na osiedlu Serbinów – 40 000 zł – osiedle Serbinów
 • Piastów segreguje odpady – 20 000 zł – osiedle Piastów
 • Remont pomieszczeń w Domu Ludowym 40 000 zł – osiedle Sielec
 • Pokrycie dachu na budynku osiedlowym 40 000 zł – osiedle Mokrzyszów
 • Modernizacja Budynku Osiedlowego – 34 300 zł – osiedle Nagnajów

źródło: Tarnobrzeski Budżet Obywatelski

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.