Wszystkie powiaty województwa podkarpackiego, wraz z miastami: Krosno, Przemyśl, Rzeszów i Tarnobrzeg, otrzymają łącznie prawie 6 milionów złotych na realizację zadań związanych między innymi z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby, które z powodów finansowych nie mogą skorzystać z usług komercyjnych, mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji sporów, po złożeniu odpowiedniej deklaracji.

Sieć Punktów Pomocy Prawnej

W województwie podkarpackim działa łącznie 85 punktów, z których część funkcjonuje stacjonarnie w jednej lokalizacji, a część obsługuje kilka gmin na terenie powiatu w różne dni tygodnia.

Bez Rejonizacji – Wolny Dostęp do Pomocy

Ważne jest, że usługa nie jest rejonizowana, więc można z niej skorzystać w dowolnym punkcie. Szczegółowe informacje o lokalizacji i godzinach pracy punktów, oraz numerze telefonu do ewentualnej rezerwacji terminu, są publikowane przez każdego starostę i prezydenta miasta. Dodatkowo, jeśli punkt specjalizuje się w określonej dziedzinie prawa, również informacja o tym jest udostępniana.

Wsparcie dla Uchodźców

W obliczu napływu uchodźców z terenów dotkniętych wojną na Ukrainie, na Podkarpaciu istnieją punkty, które oferują usługi w językach angielskim, ukraińskim i rosyjskim, choć w ograniczonym zakresie.

Dalsze Finansowanie

Na realizację usługi w 2024 roku wojewoda podkarpacki przekaże łącznie 5 980 260 złotych. Kwota ta wzrosła w porównaniu do lat poprzednich: w 2023 roku wynosiła 5 610 000 złotych, w 2022 roku – 5 676 000 złotych, a w 2021 roku również 5 676 000 złotych.

 

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Fot.: Pixabay

Opublikowała: Alicja Barbach

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego