Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Służby Więziennej, które odbyły się w nowo powstałym kompleksie penitencjarnym w Chmielowie. Wydarzenie to połączone było z prezentacją innowacyjnego projektu, który ma na celu modernizację warunków odbywania kary pozbawienia wolności.

Uroczystość Święta Służby Więziennej

Obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Po nabożeństwie, uczestnicy przenieśli się do nowoczesnego kompleksu penitencjarnego, gdzie miała miejsce główna część uroczystości.

Wręczenie Odznaczeń i Awansów

Podczas ceremonii wręczono złote, srebrne i brązowe odznaki „Za zasługi dla więziennictwa” oraz akty nadania na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerów, chorążych i podoficerów. Wyróżnieniem specjalnym była odznaka SEMPER PARATUS, przyznawana za szczególną odwagę i bohaterstwo. Wojewoda Teresa Kubas-Hul wyraziła wdzięczność funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej za ich codzienne zaangażowanie i oddanie.

„Życzę wielu sił, wytrwałości i niesłabnącej dumy z wykonywanej pracy. Niech Wasze święto przypomina o tym, jak ważne społecznie wypełniacie zadania. Dziękuję za zaangażowanie i codzienną służbę” – powiedziała wojewoda.

Pilotażowy Kompleks Penitencjarny w Chmielowie

Nowoczesny kompleks penitencjarny w Chmielowie powstał w ramach projektu „Pilotażowe kompleksy penitencjarne”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 w ramach Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość”. Kompleks obejmuje pawilon mieszkalny dla 200 skazanych kobiet oraz halę produkcyjną, umożliwiającą skazanym podjęcie pracy.

Wzorowany na skandynawskiej myśli penitencjarnej, kompleks ten oferuje nowoczesne podejście do odbywania kary, z naciskiem na specjalistyczne oddziaływania resocjalizacyjne i terapeutyczne. Ważnym elementem kompleksu jest także dom przejściowy dla 38 skazanych kobiet, który ma na celu przygotowanie ich do powrotu do społeczeństwa. Skazane będą tam mieszkać w systemie maksymalnie zmniejszonego dozoru, z obowiązkiem zatrudnienia, nauki i uczestnictwa w programach resocjalizacyjnych.

Innowacyjne Rozwiązania Techniczne

Jednym z innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w nowym kompleksie są okna bez krat, które posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Mają one na celu stworzenie bardziej humanitarnych warunków dla osób odbywających karę pozbawienia wolności, jednocześnie zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Zakończenie Uroczystości

Po zakończeniu oficjalnej części, uczestnicy mieli okazję zwiedzić nowoczesny kompleks penitencjarny i zapoznać się z jego funkcjonalnościami. Wojewoda Teresa Kubas-Hul wyraziła nadzieję, że takie innowacyjne projekty przyczynią się do lepszej resocjalizacji skazanych i poprawy warunków ich odbywania kary.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie