Na dzień 5 maja przypadają obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Swoje życzenia z tej okazji przekazała już wojewoda Teresa Kubas-Hul.

Treść życzeń opublikowana została na oficjalnej stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

–Chcemy dziś zaakcentować naszą solidarność i przekazać najserdeczniejsze życzenia zdrowia, siły do przezwyciężania codziennych problemów, radości i wytrwałości w realizacji planów oraz niezbędnego wsparcia ze strony otoczenia. Nasze myśli płyną też w kierunku opiekunów, rodzin i wszystkich organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną – podkreśla wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, która wraz z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przyłączyła się do akcji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.

Jak podkreślili przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, jednym z obszarów działań obecnego rządu ma być właśnie zabezpieczenie potrzeb i zapewnienie równych szans dla osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie tej grupy ma być wielopłaszczyznowe i z jednej strony ma bazować na pomocy w ramach programów takich jak „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, „Opieka wytchnieniowa” czy program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Z drugiej natomiast owo wsparcie ma się również opierać na rozwoju sieci środowiskowych domów samopomocy dla osób z niepełnosprawnością, w których realizowane są indywidualne programy terapeutyczne, pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.

Źródło informacji i zdjęcia: Podkarpacki Urząd Wojewódzki / fot. Jerzy Żygadło (PUW)