Wojewoda podkarpacki, Teresa Kubas-Hul, uczestniczyła w ważnym wydarzeniu na arenie międzynarodowej – Międzynarodowym Kongresie Miast i Regionów “Partnerstwo Na Rzecz Zwycięstwa”, który odbył się w Kijowie. Wśród znaczących gości obecni byli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsola.

Podsumowanie Kongresu

Podczas konferencji prasowej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda podkarpacki omówiła kluczowe zagadnienia poruszone w Kijowie. Tematyka skupiała się wokół integracji Ukrainy z Unią Europejską, wsparcia dla przesiedlonych osób, a także medycznej, społecznej i psychologicznej rehabilitacji ofiar wojny. Dodatkowo, rozmawiano o procesie odbudowy Ukrainy po zakończeniu konfliktu.

Bilateralne Spotkania

Kongres był również okazją do licznych spotkań bilateralnych, gdzie wojewoda Kubas-Hul wymieniała doświadczenia z przewodniczącymi administracji państwowej z różnych obwodów Ukrainy oraz z merami miast takich jak Kamieniec Podolski czy Lwów. Omawiano przyszłość współpracy międzyregionalnej, szczególnie w kontekście pomocy przedsiębiorcom z Podkarpacia w nawiązywaniu kontaktów biznesowych na Ukrainie.

Inicjatywy i Oczekiwania

Wojewoda podkreśliła, że ukraińscy samorządowcy są zainteresowani współpracą z polskimi przedsiębiorcami, aby wspólnie realizować różnorodne projekty. W kontekście Funduszy Europejskich, zmiany w regulacjach otworzyły nowe możliwości dla Ukrainy, co budzi zainteresowanie współpracą z polskimi partnerami. Zaznaczyła również, że województwo podkarpackie jest gotowe do wspierania Ukrainy zarówno w aspektach szkoleniowych, jak i eksperckich.

Zaangażowanie na Szczycie Rządowym

W kontekście dalszego wsparcia, Teresa Kubas-Hul przypomniała o powołaniu w kwietniu Rady do spraw Współpracy z Ukrainą, zlokalizowanej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rada ta zajmuje się koordynacją polskich działań wspierających odbudowę Ukrainy oraz integracją polskich przedsiębiorstw w ten proces. Działalność Rady wspiera także Grupa G7 oraz Komisja Europejska.

Podsumowanie

Podczas konferencji prasowej, poseł Paweł Kowal, przewodniczący Rady, podkreślił znaczenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w obsłudze merytorycznej i organizacji wsparcia dla zagranicznych wizyt. Współpraca międzynarodowa i zaangażowanie na rzecz Ukrainy pozostają priorytetem dla samorządu województwa podkarpackiego.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie