Pierwsze obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego VII kadencji nie przyniosły zaskoczeń. Władysław Ortyl w dalszym ciągu piastować będzie funkcję marszałka województwa podkarpackiego.

Przypomnijmy, że Ortyl sprawuje ten urząd od 2013 r. Tym samym, 6 maja, został on wybrany na funkcję marszałka już po raz czwarty.

Skład Zarządu Województwa

Za jego kandydaturą, w głosowaniu tajnym, opowiedziało się 23 wojewódzkich radnych, natomiast przeciwko jego kandydaturze było 9 członków Sejmiku. Co warto zaznaczyć, w głosowaniu nikt nie wstrzymał się od głosu.

Radni wybrali też jego zastępców, którymi w nowej kadencji będą Piotr Pilch i Karol Ożóg. Obydwaj uzyskali takie samo poparcie – w głosowaniu poparło ich 22 radnych przy 9 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się.

Skład Zarządu Województwa Podkarpackiego uzupełniły Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz Anna Huk.

Znane jest również Prezydium

Dodajmy, że wcześniej radni wybrali również skład Prezydium Sejmiku.

Zobacz też:

Znamy skład Prezydium Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Na jego czele, jako przewodniczący, ponownie stanie Jerzy Borcz. Wiceprzewodniczącymi wybrani zostali zaś Joanna Bril, Renata Knap oraz Czesław Łączak.