Tworzenie nowych, zielonych miejsc wypoczynku, stref rekreacji będzie odgrywało bardzo ważną rolę w przyszłorocznym budżecie Rzeszowa. Powstaną nowe ogrody kieszonkowe m.in. przy ul. Wojtyły i Tarnowskiej, plaża miejska nad Wisłokiem, a także okazały plac zabaw na osiedlu Staromieściu.

Przyszłoroczny budżet Rzeszowa będzie rekordowo wysoki. Po stronie wydatków zapisana jest kwota ponad 2 mld zł. Z tego blisko 320 mln zł to pieniądze na inwestycje. Ta kwota w ciągu roku na pewno wzrośnie m.in. dzięki funduszom Unii Europejskiej. Wiadomo już jednak, że jeśli chodzi o zieleń i rekreację wydana zostanie o wiele więcej pieniędzy niż w kończącym się roku. W 2023 budżet Zarządu Zieleni Miejskiej wyniósł ok. 30 mln zł. W przyszłym będzie to aż 44 mln zł. – Jest to zgodne z moimi zapowiedziami jeszcze z czasów kampanii wyborczej, kiedy podkreślałem, że oprócz dużych inwestycji infrastrukturalnych będę kład mocniejszy niż w latach ubiegłych nacisk na zadania zielone i rekreacyjne, w tworzenie przestrzeni wypoczynkowej dla mieszkańców – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

W 2024 roku kontynuowana będzie budowa osiedlowych zielonych stref odpoczynku. Za kadencji prezydenta Fijołka mini parki i ogrody kieszonkowe powstały już m.in. przy al. Sikorskiego, Kurpiowskiej, Dębickiej, Sportowej, Króla Augusta. W przyszłym tego typu inwestycje zostaną zrealizowane m.in. przy ulicach: Szkolnej (osiedle Pobitno), Tarnowskiej (osiedla Baranówka i Miłocin), Wojtyły (osiedle Biała), al. Rejtana (osiedle Nowe Miasto). Na te zadania w budżecie Rzeszowa na 2024 rok zapisane zostało 9 mln zł. Duże przedsięwzięcie będzie realizowane ulubionym przez rzeszowian terenie spacerowym – nad Wisłokiem. Na prawym brzegu rzeki powstanie miejska plaża z wydmami, ścieżkami spacerowymi, ławkami, parkletami, leżakami. Na ten cel zapisane są 2 mln zł. Przy ul. Jachowicza stworzona zostanie Arkadia, czyli strefa wypoczynku dla najmłodszych i seniorów. Duże zadanie zrealizowane będzie na osiedlu Staromieście, gdzie powstanie duży, nowoczesny plac zabaw. Na ten cel zarezerwowane jest nieco ponad 2 mln zł. Zaplanowana jest także rewitalizacja parku Sybiraków na os. Gen. Andersa oraz parku na os. Słocina.

 

źródło: Urząd Miasta Rzeszowa

fot. Grzegorz Bukała /Urząd Miasta Rzeszowa

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.