Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Piotr Pilch wziął udział w posiedzeniu Konwentu Marszałków, który po raz drugi w tym roku obradował pod przewodnictwem województwa śląskiego. Tym razem przedstawiciele województw spotkali się w Podzamczu k. Ogrodzieńca.

Gości konwentu oraz przedstawicieli samorządów województw przywitał Marszałek Województwa Śląskiego, Wojciech Saługa.

Priorytety na kolejne lata

Wśród tematów, którymi zajmowali się marszałkowie i przedstawiciele regionów, a także zaproszenie goście, były między innymi kwestie dotyczące kluczowych wyzwań rozwojowych kraju oraz priorytety na najbliższe 10 lat, które omówili przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W drugim panelu uczestnicy skupili się na instrumentach KPO i polityki spójności, które omówili przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ostatni temat dotyczył nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi. Rozmawiano o procederze porzucania takich odpadów, a dokładnie o jego skali. Była również mowa o tym, w jaki sposób wojewódzka inspekcja ochrony środowiska może zwalczać zjawiska przestępczości środowiskowej. W tej kwestii głos zabrał wicemarszałek Piotr Pilch, który przypomniał, że w sprawie odpadów niebezpiecznych zostało już przyjęte wcześniej stanowisko konwentu i zasugerował, aby sprawdzić jakie były jego efekty:

-Warto, abyśmy spróbowali, dla naszej wiedzy, dowiedzieć się,co od tamtego stanowiska, które przyjęliśmy razem jako marszałkowie, się zmieniło? Żebyśmy mieli taką wiedzę, czy zostało przyjęte i w jakim stopniu oraz abyśmy w jakiś sposób odnieśli się teraz do tego, czy jesteśmy w tym samym miejscu, co wówczas, czy jednak posunęliśmy się do przodu? A temat dotyczy nas wszystkich – powiedział wicemarszałek Pilch.

Zdecydowano, że temat ten zostanie omówiony i przeanalizowany podczas następnego konwentu, któremu przewodniczyć będzie już kolejny region – województwo zachodniopomorskie.

Wspólne stanowiska

Jak czytamy w informacji prasowej, opublikowanej na stronie internetowej podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele województw przyjęli dwa wspólne stanowiska:

  • Stanowisko w sprawie przeciwdziałania powstawaniu miejsc nielegalnego magazynowania odpadów niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska oraz usprawnienia usuwania porzuconych odpadów niebezpiecznych. Jego autorem jest województwo śląskie.
  • Stanowisko w sprawie zmiany w ustawie o finansach publicznych – również autorstwa województwa śląskiego.

Wicemarszałek Piotr Pilch (z lewej). fot. T. Żak / UMWŚ

Źródło informacji prasowej: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Fot. Tomasz Żak / Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego