We wtorkowe przedpołudnie, 9 lipca 2024 roku, w sali narad Starostwa Powiatowego w Rzeszowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”.

Podziękowania dla Józefa Jodłowskiego

Na początku spotkania uczestnicy wyrazili podziękowania dla dotychczasowego Przewodniczącego Zarządu, Józefa Jodłowskiego, Senatora RP. Jodłowski, który przez wiele lat poświęcał swój czas i energię na rzecz stowarzyszenia, wyraził nadzieję na kontynuację idei Aglomeracji Rzeszowskiej oraz życzył wszystkim owocnych obrad.

Wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania

Pierwsze uchwały dotyczyły wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. Na tę funkcję wybrano Jerzego Kocoja, Burmistrza Błażowej, a jego zastępcą został Janusz Błotnicki, Burmistrz Tyczyna.

Nowy Zarząd SST “Aglomeracja Rzeszowska”

Kolejnym punktem zebrania był wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia. Na Przewodniczącego wybrano dr Krzysztofa Jarosza, Starostę Rzeszowskiego. Funkcję Wiceprzewodniczącego objął Sławomir Porada, Wójt Gminy Trzebownisko. Pozostałymi Członkami Zarządu zostali:

  • Dawid Homa, Wójt Gminy Świlcza,
  • dr Wiesław Kąkol, Burmistrz Boguchwały,
  • Wojciech Piech, Wójt Gminy Dynów.

Cele i Misja Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych “Aglomeracja Rzeszowska” zostało powołane 21 maja 2008 roku. Jego celem jest m.in. stworzenie warunków do integracji aglomeracji w jeden spójny organizm społeczno-gospodarczy.

Promocja Idei Aglomeracji Rzeszowskiej

Nowy Przewodniczący Zarządu, dr Krzysztof Jarosz, od początku swojej kadencji promuje ideę utworzenia prężnej, zintegrowanej na wielu płaszczyznach Aglomeracji Rzeszowskiej. Jego zdaniem, jest to ogromna szansa dla Rzeszowa i Powiatu Rzeszowskiego. Obszar obejmujący prawie 1300 km² i zamieszkały przez blisko 400 tysięcy mieszkańców ma potencjał, aby stać się sercem regionu Polski południowo-wschodniej.

Podsumowanie

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” zakończyło się wyborem nowego Zarządu oraz podkreśleniem znaczenia dalszej integracji i współpracy w ramach aglomeracji. Nowy Zarząd, z dr Krzysztofem Jaroszem na czele, planuje kontynuować działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, co stanowi istotny krok w realizacji ambitnych celów stowarzyszenia.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.:Starostwo Powiatowe w Rzeszowie