W dniu 22 listopada w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej podpisano umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji gminy Kolbuszowa ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowę dotacyjną podpisali Ewa Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Jan Zuba – Burmistrz Kolbuszowej.

Otrzymane wsparcie finansowe będzie przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Werynia – etap II, część 2”. Wysokość dofinansowana wynosi 1 750 000 zł, a całkowity planowany koszt inwestycji to kwota 3 063 040 zł. Obecnie w Urzędzie Miejskim trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do ogłoszenia postępowania przetargowego, w którym wyłoniony zostanie wykonawca.

To już kolejny etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Weryni. Przedmiotowy zakres inwestycji obejmuje budowę sieci grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości ponad 4,8 km. Ponadto wykonane zostaną przyłącza o długości 269,5 m oraz trzy pompownie ścieków. W wyniku realizacji przedsięwzięcia do sieci przyłączonych zostanie kolejnych 39 budynków.

 

fot. Gmina Kolbuszowa

źródło: Gmina Kolbuszowa

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.