Na 2024 r. przypada zarówno 80. rocznica likwidacji niemieckiego obozu pracy przymusowej, jak i 60. rocznica wzniesienia na Górze Śmierci pomnika upamiętniającego ofiary niemieckich zbrodni dokonanych w latach 1940-1944.

Dlatego też kwietniowe uroczystości miały, w zamyśle organizatorów, stanowić hołd dla tych, którzy stracili życie podczas wojny, a także wyrazem pamięci i przypomnieniem historii dla przyszłych pokoleń.

Msza z udziałem samorządowców

W uroczystościach wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele władz państwowych, służby mundurowe, młodzież oraz rodziny więźniów obozu w Pustkowie.

Uroczystości patriotyczne rozpoczęły się Mszą świętą oraz wspomnieniem o Wandzie Półtawskiej, zmarłej w październiku 2023 roku, która była więziona w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbruck. Wanda Półtawska była także znaną działaczką antyaborcyjną i bliską przyjaciółką św. Jana Pawła II. Program przygotowała Grupa Teatralno-Kabaretowa Żaba z Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Dębica.

Złożenie kwiatów

Po Mszy świętej, której przewodniczył ks. Mariusz Maziarka, proboszcz parafii w Brzeźnicy, odbył się ceremoniał wojskowy. Został odczytany apel pamięci, a żołnierze oddali salwę honorową.

Ostatnim punktem wydarzenia było złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przez zaproszonych gości pod pomnikiem upamiętniającym pomordowanych. Kwiaty w imieniu samorządu Dębicy złożyli burmistrz Mariusz Szewczyk oraz zastępca Maciej Małozięć. Tegorocznym uroczystościom towarzyszyło także otwarcie wystawy czasowej #StolenMemory.

Źródło informacji prasowej oraz zdjęcia: Urząd Miasta Dębica

Opublikował: Krystian Propola

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego