Podczas V sesji Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbyła się 17 czerwca, trzy nowe osoby złożyły ślubowanie radnego IX kadencji samorządu.

Przysięgi złożyli:

  • Paweł Grabas kandydujący z listy KWW Wojciecha Bakuna Wspólnie dla Przemyśla,
  • Grażyna Stojak kandydująca z listy KWW Koalicja Obywatelska,
  • Monika Jaworska kandydująca z listy KWW Wojciecha Bakuna Wspólnie dla Przemyśla.

Warto wspomnieć, że poza złożeniem przysięgi przez nowych radnych, podczas obrad odbyło się także głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta Wojciecha Bakuna i udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu na rok 2023. Radni jednomyślnie zagłosowali na korzyść obecnego włodarza Przemyśla.

Źródło informacji: Urząd Miasta Przemyśl

Fot. Witold Wołczyk / Urząd Miasta Przemyśl