W Lisich Jamach, 3 listopada 2022 r. Fundacja Misji Obywatelskiej we współpracy z Gminą Lubaczów zorganizowała wydarzenie pt. „Dziedzictwa Kresów – wczoraj, dziś i jutro”. Było ono częścią wieczoru historyczno-literackiego, w ramach którego prezentowana była poezja zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Bez-KRESY”. Część historyczną seminarium poprowadził Tomasz Sumara, doktorant specjalizujący się w dwudziestoleciu międzywojennym. Z kolei poezję zaprezentowała Pani Urszula Kopeć-Zaborniak – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie.

Jest to kolejny sukces projektu Historia oczami Podkarpacia, który nieprzerwanie realizujemy od kilku miesięcy. Blisko 100 osób na sali. Jesteśmy pod dużym wrażeniem za co każdej obecnej osobie dziękujemy. Realizowane przez nas projekty mają nie tylko edukować uczestników, ale również łączyć ze sobą ludzi. W codziennym życiu przez natłok pracy i różnych obowiązków brakuje nam kontaktu z drugim człowiekiem. Uczestnicząc w spotkaniach tego typu z jednej strony zdobywamy nową wiedzę, ale również dbamy o wspólnotę, dbamy o to co ważne. – powiedział Adam Poręba, Wiceprezes Zarządu Fundacji.

Partnerami wydarzenia byli:

  • Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Baszni Dolnej,
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie,
  • Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie,
  • Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów.

Projekt pt. „Historia oczami Podkarpacia” ma na celu wzrost wiedzy uczestników na temat historii, polskiego dziedzictwa kulturowego oraz myśli społeczno-politycznej, w szczególności w zakresie myśli konserwatywnej, narodowej i katolicko-społecznej. Inicjatywa składa się z cyklu wywiadów, cyklu seminariów, konkursu historycznego, debaty oraz z wyjść do instytucji kultury. Wywiady i seminaria umożliwiają odbiorcom zapoznanie się z opinią profesjonalistów, którzy na co dzień zajmują się działalnością naukową lub praktyczną w omawianych obszarach. Z kolei konkurs historyczny wraz z debatą mają za zadanie aktywnie włączać uczestników w realizację projektu. Spoiwem działań są wyjścia do instytucji kultury mające na celu kształtowanie tożsamości narodowej, propagowanie odpowiednich postaw patriotycznych i obywatelskich.

Projekt został dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja 2022 „Wolność po polsku”