Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym. Ma się to dziać dzięki prowadzeniu warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) – zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Ruszył już nabór wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Jest on finansowany ze środków PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwalifikacja dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy), tj. od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 roku.

Wniosek o dofinansowanie, zainteresowany podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Miasto Krosno, powinien złożyć do Urzędu Miasta Krosna. Więcej szczegółów można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna pod  numer telefonu: 13 47 43 024 lub mailowo pisząc na adres e-mail: szymanska-szul.justyna@um.krosno.pl,

Dodatkowe informacje dostępne są tez na stronie www.pfron.org.pl.

 

źródło: krosno.pl

fot. krosno.pl

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.