Gmina Sanok pozyskała nieruchomości Skarbu Państwa na łączną kwotę 1 850 000,00 zł, co umożliwi stworzenie stawów w Hłomczy. Nowa atrakcja turystyczna umożliwi wypoczynek nie tylko lokalnej społeczności.

Do tej pory teren należał do kilku właścicieli. Rozmowy prowadzone między Starostwem Powiatowym w Sanoku a gminą Sanok znalazły rozwiązanie. Wkrótce w Hłomczy możliwe będzie stworzenie stawów. Porozumienie przyniesie korzyści nie tylko samorządom, ale głównie mieszkańcom, wędkarzom i turystom odpoczywającym w Dolinie Sanu.

W efekcie prowadzonych rozmów została podpisana umowa notarialna o przekazaniu przez starostę sanockiego Stanisława Chęcia darowizny na rzecz gminy Sanok. Za zgodą Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, Gmina Sanok otrzymała nieruchomości Skarbu Państwa tworzące kompleks stawów w Hłomczy oraz drogi dojazdowe wraz z mostem w Załużu.

– Przekazaliśmy Gminie Sanok tereny o łącznej powierzchni ponad 17 ha – mówi Starosta Stanisław Chęć – Dotychczas, każdy z akwenów znajdował się częściowo w posiadaniu Gminy Sanok i Skarbu Państwa, co utrudniało ich racjonalne gospodarowanie. Wierzę, że Gmina właściwie wykorzysta otrzymane działki, wykorzystując je w celach rekreacyjno-turystycznych, a to zwiększy atrakcyjność powiatu sanockiego.

Gmina Sanok przygotowała projekt, który zostanie stopniowo wdrażany. Projekt wpisuje się w zintegrowane inwestycje terytorialne w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok-Lesko, w którym gmina jest partnerem.

– Dzięki bardzo dobrej współpracy z Wojewodą Podkarpackim p. Ewa Leniart oraz Starostą Sanockim p. Stanisławem Chęciem, przejęliśmy m.in. działki ze stawami, na które mamy pomysł zagospodarowania – komentuje zastępca wójta Gminy Sanok Paweł Wdowiak – Nasza koncepcja zakłada urządzenie terenu pod kątem rekreacyjnym. Zrobimy alejki spacerowe, kładki na stawach, amfiteatr, wieżę widokową oraz kompleks boisk rekreacyjno-sportowych. Przewidujemy również miejsca do grillowania, keje dla rowerków wodnych i kajaków oraz miejsca parkingowe.

Teren ma zachować swój dotychczasowy naturalny charakter, jednocześnie przez utworzenie stawów zyska na atrakcyjności.

źródło: Powiat Sanocki

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.