W 2023 roku w gminie Nowa Sarzyna zrealizowanych zostanie 35 odcinków dróg lokalnych. Są to z reguły niewielkie odcinki, ale bardzo potrzebne lokalnej społeczności. Dodatkowo przy targu w Nowej Sarzynie powstało 40 miejsc parkingowych.

Cała inwestycja jest finansowana w ramach inwestycji strategicznych Polskiego Ładu. Gmina otrzymała dofinansowania w wysokości 95 proc., w kwestii inwestycji strategicznych oraz 98 proc. terenów, gdzie były zlokalizowane PGR-y. Łączny koszt inwestycji wynosi 18,5 mln zł, z czego 900 tys. pochodzi z gminy, a reszta to dotacje.

– Wszystkie środki z inwestycji strategicznych Polskiego Ładu zostały przeznaczone na drogi – powiedział Burmistrz Miasta Nowa Sarzyna Adam Rychel.

źródło: GOV.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.