Rzeszów, 25 maja 2024 r. – Wojewoda podkarpacki, Teresa Kubas-Hul, uhonorowała osoby zasłużone w pracy społecznej i zawodowej na rzecz województwa podkarpackiego i jego mieszkańców, wręczając im odznaczenia państwowe.

Wyróżnieni Mieszkańcy Regionu

W trakcie uroczystości wręczono Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę. Odznaczenia te otrzymały osoby, które wyróżniły się swoimi zasługami na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, działalności społecznej, samorządowej i charytatywnej, zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, honorowego krwiodawstwa, propagowania idei czerwonokrzyskiej oraz wzorowym i sumiennym wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Wojewoda Podkreśla Znaczenie Odznaczeń

Wojewoda Teresa Kubas-Hul, gratulując odznaczonym, zaznaczyła, że przyznanie tych orderów i medali przez Prezydenta RP to nie tylko ogromny zaszczyt, ale także zobowiązanie do dalszego podtrzymywania wartości, które te wyróżnienia reprezentują.

To dowód na to, że państwo polskie zawsze docenia ludzi, którzy swoimi działaniami położyli zasługi dla naszej Ojczyzny. To właśnie dzięki pracy takich osób Polska może sprawnie funkcjonować. Serdecznie gratuluję wszystkim państwu i dziękuję za oddanie, poświęcenie i podejmowane działania – powiedziała Teresa Kubas-Hul.

Wystąpienie Przedstawiciela Odznaczonych

W imieniu odznaczonych głos zabrał Edward Słupek, członek Stowarzyszenia Nasz Dom-Rzeszów. Podkreślił on znaczenie wsparcia ze strony rodzin w codziennej pracy na rzecz dobra wspólnego.

Praca dla dobra wspólnego jest wielką sprawą, ale wszelkie podejmowane działania nie byłyby możliwe, gdyby nie codzienne wsparcie naszych rodzin – zaznaczył Edward Słupek.

Miejsce Uroczystości

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Sali Kolumnowej im. Ojców Niepodległości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, tworząc godną i podniosłą atmosferę tego ważnego wydarzenia.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie