W sobotę, 18 maja, w Dębicy odbyły się obchody 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Pod tablicą pamiątkową na budynku Muzeum Regionalnego zebrali się mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele władz samorządowych, aby oddać hołd żołnierzom 2. Korpusu Polskiego dowodzonego przez generała Władysława Andersa oraz mieszkańcom ziemi dębickiej, którzy brali udział w tych heroicznych zmaganiach.

Ceremonia Rozpoczęcia

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. Dyrektor Muzeum Regionalnego, Tomasz Czapla, oraz kustosz Artur Getler przybliżyli zebranym rys historyczny bitwy oraz rolę dębiczan w tych walkach. Następnie ks. Andrzej Surowiec, proboszcz parafii pw. Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej, poprowadził modlitwę za wszystkich poległych i zmarłych uczestników bitwy pod Monte Cassino oraz za wszystkich żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej.

Złożenie Kwiatów

Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową. W imieniu mieszkańców ziemi dębickiej kwiaty złożyli samorządowcy: Starosta Powiatu Dębickiego Piotr Chęciek, Burmistrz Dębicy Mateusz Kutrzeba wraz z zastępcą Maciejem Małozięciem, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy Mateusz Cebula oraz Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka.

Przemówienie Burmistrza

Podczas uroczystości burmistrz Dębicy, Mateusz Kutrzeba, wygłosił przemówienie, w którym podkreślił znaczenie pamięci o bohaterach oraz ich wkład w walkę o niepodległość Polski. Zwrócił uwagę na heroiczną postawę żołnierzy 2 Korpusu Polskiego oraz mieszkańców ziemi dębickiej, których nazwiska widnieją na tablicy pamiątkowej.

Historyczny Kontekst

Bitwa o Monte Cassino, stoczona w 1944 roku, była jednym z najcięższych i najkrwawszych starć II wojny światowej. Polscy żołnierze odegrali w niej kluczową rolę, przełamując opór niemieckich wojsk i umożliwiając aliantom marsz na Rzym. Było to jedno z najważniejszych osiągnięć polskich sił zbrojnych na froncie zachodnim. Wśród walczących byli także mieszkańcy ziemi dębickiej, których nazwiska upamiętnione na tablicy pamiątkowej stanowią świadectwo ich bohaterstwa i oddania ojczyźnie.

Zakończenie

Uroczystość w Dębicy była okazją do przypomnienia o ofierze żołnierzy 2 Korpusu Polskiego oraz mieszkańców ziemi dębickiej, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski. Ich bohaterstwo i poświęcenie pozostają w pamięci kolejnych pokoleń, jako symbol odwagi i determinacji w dążeniu do wolności.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Urząd Miasta Dębica