25 kwietnia br., na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego, odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych oraz ogłoszenie decyzji dotyczących przyznania stypendium Ministra Nauki 18 studentom. Równie kluczowym momentem posiedzenia było przekazanie Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego Panu Władysławowi Ortylowi, Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

Medal Wielki Uniwersytetu Rzeszowskiego dla Pana Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego

Decyzją Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego, w uznaniu wyjątkowej działalności oraz zasług na rzecz rozwoju uczelni, przyznano Panu Władysławowi Ortylowi, Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, Medal Wielki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Medal ten został uroczyście wręczony przez JM Rektora UR prof. dr hab. Sylwestra Czopka oraz prof. dr hab. n. med. Adama Reicha, Rektora Elekta, podczas wspomnianego posiedzenia.

W trakcie tego spotkania uczestniczyli również przedstawiciele zarządu województwa: wicemarszałek Piotr Pilch, Anna Huk oraz Stanisław Kruczek.

W dniu 22 marca 2024 r. Minister Nauki, Dariusz Wieczorek, ogłosił przyznanie stypendium ministra osiemnastu studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego za ich znaczące osiągnięcia w roku akademickim 2023/2024. Spośród 1048 wniosków spełniających warunki, Minister Nauki przyznał stypendium łącznie 386 studentom, których wnioski zostały pozytywnie zarekomendowane.

Stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17.000 zł.

Źródło informacji prasowej: Uniwersytet Rzeszowski

Fot.: Michał Święcicki

Opublikowała: Aleksandra Pszczoła