Rudolf Maister, późniejszy generał, przez pięć lat mieszkał w Przemyślu, służąc w armii austro-węgierskiej. Jego zaangażowanie w organizację oddziałów ochotniczych przyniosło mu szacunek rodaków i status bohatera narodowego.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej

W ostatnim dniu maja, przed budynkiem dawnych koszar Twierdzy Przemyśl przy ul. Smolki, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej generałowi Rudolfowi Maistrowi. W wydarzeniu uczestniczyły delegacje rządowe z Polski i Słowenii, a po południu uroczystość uświetniły koncerty wojskowych orkiestr z obu państw.

Delegacje i zaproszeni goście

Na uroczystość przybyli m.in.: Marjan Šarec, Minister Obrony Republiki Słowenii, Bojan Pograjc, Ambasador Republiki Słowenii, Generał Broni Robert Glavaš, Szef Sztabu Generalnego Słoweńskich Sił Zbrojnych, Rudi Medved, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony, słoweńska Orkiestra Wojskowa i Kompania Honorowa, a także członkowie Związku Stowarzyszeń im. Generała Rudolfa Maistra.

Polską stronę reprezentowali: Stanisław Wziątek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Generał Brygady Cezary Janowski, Anna Kościuk, Wicedyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON, Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa i Kompania Honorowa. W imieniu wojewody podkarpackiego udział wziął Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Cyran.

Wszystkich członków delegacji przywitał gospodarz miasta, Prezydent Wojciech Bakun.

Przemówienia i podziękowania

Po wykonaniu hymnów państwowych głos zabrali przedstawiciele ministerstw obrony. Marjan Šarec, Minister Obrony Republiki Słowenii, podziękował Polakom za odsłonięcie tablicy bohatera narodowego jego kraju, przypominając, że gen. Maister spędził w Przemyślu 5 lat. Minister zaznaczył również, że w tym roku przypada 150. rocznica urodzin oraz 90. rocznica śmierci generała Maistra.

Dlatego rząd Republiki Słowenii ogłosił rok 2024 Rokiem generała Rudolfa Maistra. Z tego powodu odbywa się wiele wydarzeń upamiętniających tego bohatera narodowego Słowenii. Cieszymy się, że jedno z najbardziej doniosłych odbywa się tutaj, w Przemyślu” – powiedział Šarec.

Głos zabrał także Stanisław Wziątek, Podsekretarz Stanu w MON, który podkreślił, że uroczystość jest dowodem na to, że oba kraje umieją pamiętać o ważnych wydarzeniach i bohaterach, którzy tworzyli naszą niepodległość i wolność.

To wszystko stanowi o naszych narodowych tożsamościach. To jest także ta wspólnota dziedzictwa kulturowego, którą wspólnie z narodem słoweńskim potrafimy pielęgnować” – dodał Wziątek.

Podkreślił również, że gen. Maister był nie tylko wojskowym i politykiem, ale również poetą i malarzem, co dowodzi jego wszechstronności.

“To wydają się być dwa różne światy (…) jednak zawsze powinniśmy być ludźmi dostrzegającymi wszędzie piękno” – mówił.

 

Wspólne odsłonięcie tablicy i poświęcenie

Obaj ministrowie wspólnie odsłonili tablicę poświęconą generałowi, a poświęcenia dokonali kapelani polski i słoweński.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Urząd Miasta w Przemyślu