Umowę na dotację ze środków pozyskanych przez samorząd województwa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków podpisano w Ulanowie. Dokument podpisali wicemarszałek Ewa Draus oraz proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela i św. Barbary w Ulanowie, ksiądz Kazimierz Żyłka. W trakcie ceremonii obecni byli Poseł na Sejm RP Rafał Weber oraz burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz.

Wsparcie dla parafii

Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela i św. Barbary w Ulanowie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1,8 mln złotych, które zostaną przeznaczone na konserwację techniczną i estetyczną drewnianego, złoconego i polichromowanego kościoła parafialnego.

Wypowiedzi podczas ceremonii

Samorząd województwa wystąpił z wnioskiem, aby podjąć się prac konserwatorskich zabytków, które są ważne dla kultury województwa podkarpackiego. Cieszymy się, że pozyskane środki możemy przeznaczyć na odtworzenie zabytkowych fresków kościoła parafialnego w Ulanowie, aby zachować je dla przyszłych pokoleń – mówiła wicemarszałek Ewa Draus.

To zadanie jest przykładem, setek inwestycji, które są realizowane w województwie podkarpackim. Życzę powodzenia w realizacji tego zadania, które wymaga odpowiedniego przygotowania i kunsztu technicznego. Niech to miejsce służy lokalnej społeczności, ale też wszystkim, którzy przyjeżdżają tutaj, aby podziwiać piękno ulanowskiej ziemi  – podkreślił poseł Rafał Weber.

Jako gospodarz świątyni pragnę podkreślić, że jesteśmy wdzięczni województwu podkarpackiemu za przygotowanie i złożenie wniosku, dzięki któremu uzyskane wsparcie finansowe, umożliwi nam przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich przy naszym kościele, abyśmy mogli cieszyć się jego pięknem przez kolejne lata – powiedział ks. Kazimierz Żyłka.

Burmistrz Ulanowa, Stanisław Garbacz, podziękował przedstawicielom władz rządowych i samorządowych za pomoc w pozyskiwaniu środków na prace przy obiektach sakralnych na terenie gminy Ulanów.

Opis kościoła w Ulanowie

Ulanowska świątynia, wzniesiona w 1643 roku przez chorążego halickiego Jana Hilarego Ulińskiego, to obiekt o bogatej historii. Parafia została erygowana w 1658 roku, a kościół został poświęcony przez biskupa Michała Kunickiego w 1730 roku. Jest to budowla z drewna modrzewiowego, trójnawowa z dwiema zakrystiami i trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Kościół nakrywa dwukalenicowy dach z sygnaturką. Ściany są wzmocnione lisicami i szalowane deskami w układzie pionowym z listwowaniem. Wewnątrz znajduje się chór z organami oraz polichromie przedstawiające sceny biblijne.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Rządowy Program Odbudowy Zabytków wspiera samorządy w remontach obiektów zabytkowych, przyczyniając się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem. Działania te prowadzone są w ramach Programu Województwa Podkarpackiego, który otrzymał dotację na 17 zadań na łączną kwotę 29 204 771,63 złotych. Program jest kierowany bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za opiekę nad zabytkami.

Źródło informacji prasowej oraz zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Opublikowała: Aleksandra Pszczoła