W czwartek, 14 grudnia, Rada Powiatu Rzeszowskiego przyjęła uchwałę dotyczącą budżetu na rok 2024. Wśród kluczowych inwestycji planowanych na przyszły rok znajduje się budowa nowych dróg i mostów. Starostwo Powiatowe zakłada również m.in. realizację projektu budowy strzelnicy w Rzeszowie.

Najważniejszych punktem sesji było uchwalenie budżetu powiatu na 2024 rok. Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego – Tomasz Wojton powierzył Staroście Rzeszowskiemu – Markowi Sitarzowi dokument zawierający dokument budżetu na przyszły rok, który spotkał się z jednogłośną aprobatą radnych i zarządu powiatu.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetowych na 2024 rok to 227 744 450,75 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 175 633 163 zł i dochody majątkowe w wysokości 52 111 287,75 zł. 

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na 2024 rok to 235 963 717,75 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 175 508 724,06 zł i wydatki majątkowe w wysokości 60 454 993,69 zł. 

Wśród istotniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych, uwzględnionych w budżecie, znajdują się projekty drogowo-mostowe, na które przeznaczono kwotę ponad 22 mln zł. Dodatkowo, planowana jest termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Kolejnym istotnym projektem jest inicjatywa pod nazwą „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie”. Przewiduje się budowę trzykondygnacyjnego budynku Branżowego Centrum Umiejętności, na którą w roku 2024 przeznaczono 8,4 mln zł.

Jednym z najkosztowniejszych przedsięwzięć zapisanych w budżecie na rok 2024 jest budowa strzelnicy przy ulicy biznesowej w Rzeszowie. Na realizację tego projektu pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 15 mln zł.

Fot.  Powiat Rzeszowski

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.