Warsztaty, prelekcje oraz konkursy z nagrodami – to sposoby, którymi Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zachęcała swoich pracowników i pracowniczki do dbania o zdrowie. Akcja profilaktyczna, zatytułowana “TYDZIEŃ ZDROWIA”, odbyła się w terminie od 22 do 26 kwietnia bieżącego roku. Partnerem przedsięwzięcia była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie.

Wprowadzenie Tygodnia Zdrowia na WSIiZ

Realizując założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju WSIiZ na lata 2022-2024, ze szczególnym naciskiem na dbałość o dobrostan pracownic i pracowników, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zorganizowała Tydzień Zdrowia. Celem było podkreślenie zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi oraz propagowanie i umacnianie postaw prozdrowotnych i proekologicznych zarówno w środowisku zawodowym, jak i prywatnym.

Wdrażanie Programu Zdrowotnego

Inicjatywa została zrealizowana przy aktywnym wsparciu jednostek Uczelni, takich jak Biuro Zrównoważonego Rozwoju, Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii, Kolegium Medyczne, we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie.

Bogaty Program Warsztatów i Prelekcji

Ideą Tygodnia Zdrowia w WSIiZ było przypomnienie naszym koleżankom i kolegom,  jak istotna jest profilaktyka zdrowotna  – mówi Urszula Binduga, dietetyczka, koordynatorka akcji, wykładowczyni Katedry Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej WSIiZ.  Inicjujemy program w bieżącym roku akademickim, ale wierzymy, że będzie on niósł ze sobą wymierne korzyści i wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń naszej Uczelni.  Odbyło się 20 warsztatów i prelekcji o bardzo szerokiej tematyce zdrowotnej. Spotkania odbywały się w siedzibie głównej Uczelni na ul. Sucharskiego 2, jak również w kampusie w Kielnarowej. Uczestnicy skorzystali m. in.  z zajęć dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego, fizjoterapii, profilaktyki otyłości, wykonywania podstawowych badań okresowych, ale także samokontroli w zakresie najczęściej występujących nowotworów, technik redukcji stresu i udzielania pierwszej pomocy. Odbyły się również warsztaty tworzenia naturalnych kosmetyków – wylicza Urszula Binduga.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, oprócz prowadzenia prelekcji na temat profilaktyki zatruć oraz nowych wyzwań dotyczących szczepień i przypominania, przygotowali dla uczestników szkoleń również konkursy z nagrodami.

Jako Pracodawcy zależy nam, aby nasi Pracownicy dbali o swoje zdrowie. Stąd działania związane z  kształtowaniem właściwych nawyków zdrowotnych a także motywowanie do zdrowego stylu życia oraz regularnego wykonywania badań profilaktycznych – mówi Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

 

Fotografia: Urszula Binduga