Grupa 60 losowo wybranych mieszkańców i mieszkanek Rzeszowa, reprezentująca miasto w skali makro, zebrała się wspólnie, aby zastanowić się nad kwestią kluczową dla przyszłości – jak osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2030. Efektem ich wysiłków podczas Pierwszego Rzeszowskiego Panelu Klimatycznego jest imponująca liczba 51 rekomendacji, które, zgodnie z zapowiedzią Prezydenta Rzeszowa, zostaną wdrożone.

Prezydent Konrad Fijołek przypomniał, że jego zobowiązaniem podczas kampanii wyborczej w 2021 roku było kierowanie miastem w partnerstwie z mieszkańcami, dążąc do jak największej partycypacji społeczności lokalnej w procesie decyzyjnym. W ramach tego założenia, zorganizowano Rzeszowski Panel Klimatyczny, który był platformą do angażowania mieszkańców w kształtowanie polityki klimatycznej miasta. Prezydent również wyraził swoją radość i dumę z aktywnego udziału obywateli i obywatelek w procesie formułowania rekomendacji, podkreślając znaczenie tego wydarzenia dla historii miasta. Zadeklarował, że propozycje zgłoszone przez panelistów znajdą swoje odzwierciedlenie w działaniach administracji miejskiej, zmianach organizacyjnych oraz inwestycjach i przedsięwzięciach finansowanych przez miasto.

Wśród głównych kierunków działań, które wyłoniły się z panelu, szczególne miejsce zajmuje efektywność energetyczna, obejmująca inwestowanie w nią, przejście na zieloną energię oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze odnawialnych źródeł energii. Ponadto, rekomendacje dotyczące zrównoważonego transportu skupiają się na rozbudowie infrastruktury rowerowej, promowaniu korzystania z transportu publicznego oraz ułatwieniu dostępu do komunikacji miejskiej poprzez zmiany w ofercie biletów i budowę parkingów Park & Ride.

Podczas podsumowania Pierwszego Rzeszowskiego Panelu Klimatycznego, 19 lutego, gościem honorowym był Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Agnieszka Buczyńska. Minister podkreśliła unikalność i ważność panelu obywatelskiego jako modelu partycypacji społecznej, który może być wzorem do naśladowania na poziomie krajowym. Zauważyła, że wypracowane rekomendacje mają charakter reprezentatywny dla społeczności miasta, co jest istotne dla realizacji celu neutralności klimatycznej do 2030 roku.

W kontekście ambitnego celu osiągnięcia neutralności klimatycznej, Rzeszów zakwalifikował się do prestiżowej unijnej misji NetZeroCities 100, co oznacza konieczność poszukiwania nowatorskich rozwiązań mających na celu znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla na poziomie całego miasta. W związku z tym, organizacja panelu obywatelskiego była kluczowym krokiem, aby uwzględnić perspektywę mieszkańców w procesie planowania działań na rzecz redukcji emisji.

Minister Buczyńska wzięła również udział w panelu „Okrągły stół dla III Sektora”, który odbył się w Urban Lab, kontynuując swoje zaangażowanie w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Źródło/Fot.: Miasto Rzeszów

Autor: Aleksandra Pszczoła

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego