Do 30 lipca br. trwa nabór do trzeciej edycji programu „Podkarpacki Naturalny Wypas”, który przeznacza ponad 3,3 mln złotych na aktywizację gospodarczo-turystyczną województwa podkarpackiego.

Program inicjatywy, którego celem jest ochrona walorów przyrodniczych oraz unikalnego krajobrazu regionu, cieszy się wsparciem samorządu województwa, jak podkreśla marszałek Władysław Ortyl.

Dla Kogo Jest Program?

Dotacje są przeznaczone dla organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, spółdzielni, kościołów, klubów sportowych oraz przedsiębiorstw non-profit. Program obejmuje wypas zwierząt na łąkach i pastwiskach województwa podkarpackiego, a beneficjenci muszą dysponować dokumentami potwierdzającymi prawo do użytkowania terenu.

Historia i Rozwój Programu

Pierwsza edycja „Podkarpackiego Naturalnego Wypasu” realizowana w latach 2012-2016 spotkała się z dużym uznaniem organizacji pozarządowych oraz rolników. Kolejne edycje programu, kontynuowane w latach 2017-2020 i obecnie od 2021 roku, rozwijają się dynamicznie, wspierając utrzymanie trwałych użytków zielonych i zachowanie krajobrazu o wysokiej wartości przyrodniczej.

Sukcesy i Przyszłość Programu

Realizacja programu przyniosła znaczące korzyści ekonomiczne i społeczne, wspierając hodowlę bydła mięsnego i mlecznego oraz pszczelarstwo. Dzięki ekstensywnemu wypasowi zwierząt, Podkarpacie jest znane z produkcji naturalnych produktów wysokiej jakości, przewyższających produkty rolnictwa intensywnego pod względem wartości odżywczej i zdrowotnej.

Podsumowanie

Program „Podkarpacki Naturalny Wypas III” nie tylko chroni unikalne walory przyrodnicze regionu, ale także wspiera jego rozwój gospodarczy i turystyczny. Dla uczestników jest to niepowtarzalna szansa na zaangażowanie się w działania na rzecz ochrony środowiska oraz promocję naturalnych dóbr Podkarpacia.

 

Źródło informacji oraz fotografii: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego