„Kiedy wyginie pszczoła, rodzajowi ludzkiemu pozostaną już tylko 4 lata” Albert Einstein.

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, święto ustanowione w 2018 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych z inicjatywy Słowenii. Celem tego dnia jest podkreślenie kluczowej roli pszczół w procesie zapylania, a tym samym w produkcji żywności, oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia, które dotykają te niezwykle ważne owady.

Znaczenie Pszczół dla Ekosystemu

Pszczoły są jednym z najważniejszych zapylaczy na świecie – ponad 87% gatunków roślin, w tym wiele wykorzystywanych do produkcji żywności, jest zapylanych przez pszczoły i inne owady zapylające. Niestety, populacje pszczół maleją, co jest spowodowane głównie nieprawidłowym i nadmiernym stosowaniem środków ochrony roślin, prowadzącym do ich zatrucia.

Dlaczego Musimy Chronić Pszczoły?

Pszczoły pełnią niezastąpioną rolę w ekosystemie, zapylając rośliny nie tylko spożywcze, ale także te wykorzystywane w celach ozdobnych, leczniczych, kosmetycznych i tekstylnych (np. bawełna, len). Pszczoła miodna, oprócz tego, że zwiększa plony rolników, produkuje miód, wosk, pierzgę, propolis, mleczko i jad pszczeli.

Wsparcie dla Pszczelarzy

Polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) prowadzą szereg programów wspierających pszczelarzy. Od 1 kwietnia do 31 maja br. ARiMR przyjmuje wnioski o dopłatę de minimis do każdej przezimowanej rodziny pszczelej, wprowadzoną na wniosek Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Unia Europejska wspiera ochronę pszczół poprzez instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej. Organizacje związane z pszczelarstwem mogą ubiegać się o pomoc na realizację projektów szkoleniowych, zakup pszczół, sprzętu pszczelarskiego oraz leków do zwalczania warrozy.

Działania PIORiN

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) intensywnie pracuje nad ochroną pszczół, szczególnie poprzez kontrolowanie stosowania pestycydów i edukowanie rolników o ich właściwym użyciu. Główny Inspektor podkreśla konieczność współpracy rolników z pszczelarzami, aby zapewnić bezpieczne warunki dla pszczół na polach, łąkach i w sadach.

Jak Każdy z Nas Może Pomóc?

Ochrona pszczół jest zadaniem dla nas wszystkich. Możemy im pomóc, goszcząc je w naszych ogrodach, dbając o środowisko naturalne, tworząc kwietne łąki, sadząc rośliny miododajne, unikając wypalania traw i stawiając poidełka z wodą.

Światowy Dzień Pszczół to okazja, by przypomnieć sobie, jak wielkie znaczenie mają te małe owady dla naszego życia i jak wiele możemy zrobić, aby je chronić.

Fot.: Pixabay