W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się niedawno spotkanie z udziałem odpowiednich służb, mające na celu omówienie kwestii zabezpieczenia przed powodzią w regionie. Omówiono bieżący stan infrastruktury przeciwpowodziowej, w tym stan zbiorników retencyjnych i wałów, a także przyznane fundusze na inwestycje w ochronę przed powodziami.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na cztery główne zbiorniki retencyjne: Klimkówka, Besko, Maziarnia i Solina, które stanowią kluczowe elementy regionalnej strategii powodziowej. Podkarpacie dysponuje łącznie 651,018 km wałów przeciwpowodziowych, które są kluczowe w zapobieganiu zalaniom.

Podsumowanie działań RZGW w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Rzeszowie podsumował swoje działania z ostatnich lat, obejmujące budowę 20,53 km nowych wałów oraz rozbudowę 56,05 km istniejących wałów przy wielu rzekach regionu. Dodatkowo, przeprowadzono prace nad kształtowaniem przekrojów koryt rzecznych. W roku bieżącym RZGW planuje dokończyć szereg ważnych projektów, w tym rozbudowę wałów i kształtowanie koryta rzeki Strug.

Planowane inwestycje na rok bieżący

W bieżącym roku RZGW prowadzi również 37 inwestycji, w tym opracowanie projektów, wypłatę odszkodowań oraz realizację prac budowlanych, na łączną kwotę 2,74 mld zł. Planowane są m.in. nowe inwestycje na rzekach takich jak Babulówka, San i Wisłoka.

Start budowy suchego zbiornika „Góra Ropczycka”

Szczególnie istotnym projektem, który ma się rozpocząć, jest budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Góra Ropczycka” w Sędziszowie Małopolskim, mającego pojemność 2,29 mln m³. Start budowy zaplanowano na trzeci kwartał roku, a wartość inwestycji wynosi 68,8 mln zł.

Modernizacja i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych

Inne kluczowe inwestycje to m.in. modernizacja wałów na rzece San w okolicach Stalowej Woli i Zaleszan, gdzie trwają prace nad uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, a także planowana przebudowa wałów w Mielcu, które mają zapobiegać filtracji wody. Szacowany koszt tych robót to odpowiednio 150 mln zł i 38,14 mln zł.

Zakończenie prac przy korycie Strugu

Koniec roku przyniesie zakończenie prac przy korycie Strugu, z wartością inwestycji wynoszącą 53,7 mln zł, co stanowi znaczący krok w umacnianiu infrastruktury przeciwpowodziowej regionu.