W piątek 22 marca 2024 r. podczas Gali wieńczącej kadencję samorządową 2018-2024 przeprowadzonej pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, odbyło się uroczyste podsumowanie organizowanej przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów TerytorialnychPodkarpackiej Nagrody Samorządowej edycja 2024.

Wśród osób, które zostały docenione za ich wkład pracy w lokalną społeczność i osiągnięcia oraz projekty, jakie były realizowane w podległych im gminach, miastach i powiatach – Starosta Niżański Robert Bednarz został nagrodzony i otrzymał tytuł – Starosta Kadencji 2018-2024 Województwa Podkarpackiego. Statuetkę i dyplom otrzymał z rąk Marszałka Władysława Ortyla oraz kuratora konkursu Pawła Zająca z Centrum Promocji Biznesu.

Ideą organizowanego od lat konkursu jest dokumentowanie i prezentowanie osiągnięć najprężniejszych podkarpackich miast, gmin i powiatów oraz pokazanie pracy i zaangażowania osób, które stoją na czele poszczególnych samorządów, codziennie podejmując wyzwania, by z każdym rokiem żyło się coraz lepiej w naszych Małych Ojczyznach.

Uhonorowanie Starosty Niżańskiego tytułem Starosty Kadencji to wielkie wyróżnienie dla Powiatu i docenienie jego gospodarza w mijającej kadencji, w czasie której Starosta Niżański Robert Bednarz, poprzez wiele podjętych przez siebie działań i inicjatyw, przyczynił się do skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację wielu ważnych inwestycji i projektów w Powiecie. Przełożyło się to na rozwój infrastruktury drogowej, oświatowej, ochrony zdrowia i wielu innych ważnych programów i przedsięwzięć.

Starosta Robert Bednarz, dziękując za to wyróżnienie i zauważenie w skali województwa podkarpackiego, jego zaangażowania i pracy powiedział:

– To ogromne wyróżnienie dla Powiatu Niżańskiego i osobiście dla mnie. Bardzo dziękuję za docenienie mojej pracy, jednakże mam świadomość, że jest to praca zespołowa. Dziękuję wszystkim Pracownikom Starostwa Powiatowego w Nisku, Dyrektorom i Pracownikom jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży. Dziękuję Radnym Rady Powiatu Niżańskiego, Wójtom i Burmistrzom z terenu Powiatu Niżańskiego oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się w realizację zadań powiatowych, które zrealizowaliśmy w dobiegającej końca VI kadencji. Cieszę się, że doceniona została aktywność Powiatu w pozyskiwaniu środków, co przełożyło się na realizację wielu ważnych inwestycji i zadań. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że tak duża ilość zadań realizowana była bez zaciągania kredytu, a na koniec 2023 r, Powiat nie posiada zadłużenia. Ta nagroda jest nie tylko zaszczytem, ale i motywacją do dalszej owocnej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności.

 

Szczegóły i lista laureatów konkursu znajduje się pod linkiem:

https://nagrodasamorzadowa.podkarpackie.com/poznalismy-laureatow-konkrusu-za-kadencje-2018-2024-i-w-nagrodach-specjalnych-lista/

Fot. Tadeusz Poźniak

Informacja Prasowa: Starostwo Powiatowe w Nisku

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego