W Stalowej Woli powstał ogródek społeczny. Mieści się on przy gmachu miejscowej Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7. Ogółem, znajdować się ma w nim około tysiąca różnych roślin.

To jedna z czterech lokalizacji tego elementu małej architektury w mieście.

Stalowa Wola zielonym miastem?

Ogród społeczny wraz z zieloną ścianą na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 ma, w założeniach inicjatorów projektu, cieszyć oko uczniów, nauczycieli, ale i mieszkańców okolicznych bloków. W ramach projektowanego ogrodu wertykalnego, zdecydowano się na przekształcenie fragmentu elewacji szkoły w postaci zielonej ściany, w systemie GREENCABLE.

– Ogródki społeczne, „zielone ściany”, parki kieszonkowe, elementy małej architektury z funkcją edukacyjno-przyrodniczą oraz oryginalne zbiorniki na „deszczówkę”, znajdą się w czterech różnych punktach naszego miasta i uczynią Stalową Wolę jeszcze bardziej zieloną i ekologiczną. Pionierskie i nowatorskie rozwiązania proekologiczne mają także na celu poprawę komfortu Mieszkańców, dając piękne, zielone i nowoczesne miejsca odpoczynku i nauki przez zabawę – zaznaczył Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.

fot. Urząd Miasta Stalowej Woli

Projekt

Celem zagospodarowania małej przestrzeni w sąsiedztwie PSP nr 7 było stworzenie klasycznego parku kieszonkowego (pocket garden) z funkcją społeczno-edukacyjną dla dzieci i młodzieży oraz z programem retencji i wykorzystania wody opadowej. W tym celu zaprojektowano drzewa i krzewy kwitnące, ozdobne, pożyteczne oraz donice dla upraw edukacyjnych.

W systemie retencji wody w pobliżu rynny spustowej, odbierającej wodę deszczową, znajdują się zbiorniki retencyjne w postaci beczek drewnianych. Zebrana woda posłuży do podlewania ogrodu społeczno-edukacyjnego.

Całość projektu została uzupełniona nasadzeniami krzewów, tak by w całości przestrzeń tworzyła przyjazne miejsce mieszańców, przechodniów, użytkowników terenu i stała się miejscem otwartym i dostępnym społecznie, dla każdego przedziału wiekowego, bez ograniczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Rozmieszczenie poszczególnych elementów uwzględnia minimalną ilość kolizji z infrastrukturą oraz zapewnia możliwość dojazdu wozów bojowych straży pożarnej.

Źródło informacji i zdjęć: Urząd Miasta Stalowej Woli