28 czerwca 2024 r, radni Stalowej Woli wyrazili zgodę na udział miasta w projekcie “Model przyciągania i zatrzymywania talentów w miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze, poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przemysłu kosmicznego, na przykładzie rozwiązań Stalowej Woli (SPACE 4 TALENTS)”. Czym jest ta inicjatywa?

– SPACE 4 TALENTS to krok w przyszłość, który ma szansę przekształcić Stalową Wolę w dynamiczne centrum przemysłu kosmicznego. Dzięki znacznemu wsparciu finansowemu z UE i budżetu państwa oraz szerokiej współpracy różnych sektorów, projekt ten ma potencjał, aby przyciągnąć do nas młodych, ambitnych i utalentowanych ludzi. Stalowa Wola może stać się miejscem, gdzie nowoczesne technologie i innowacje spotykają się z młodymi talentami, tworząc przestrzeń do realizacji marzeń i aspiracji – mówi Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.

Projekt realizowany jest w ramach programu Europejskiej Inicjatywy Miejskiej. Całkowita jego wartość wynosi imponujące 26 683 094,96 zł. Znaczącą część tej kwoty, bo aż 21 346 475,97 zł (80%), stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa. Stalowa Wola wniesie wkład własny w wysokości 5 336 618,99 zł (20%).

Projekt SPACE 4 TALENTS będzie realizowany od 1 grudnia 2024 r. do 29 lutego 2028 r. Jednak już od 1 czerwca 2024 r. trwają prace przygotowawcze, które mają na celu zapewnienie płynnego startu projektu.

Głównym celem projektu jest stworzenie modelu, który pomoże przyciągnąć i zatrzymać talenty w miastach, które tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze. W przypadku Stalowej Woli realizacja tego celu odbędzie się poprzez rozwój nowoczesnego przemysłu kosmicznego. Projekt opiera się na trzech kluczowych filarach:

SPACELAB z Centrum Pracy Zdalnej dla Przemysłu Kosmicznego: Nowoczesna przestrzeń naukowo-badawcza i kreatywna, wyposażona w najnowsze technologie, która stanie się centrum innowacji.
SPACE ACADEMY: Programy rozwoju umiejętności i kompetencji niezbędnych w przemyśle kosmicznym. Obejmują one hackathony, studia podyplomowe, warsztaty, konkursy, mentoring i staże.
Współpraca w ramach PENTAHELISY: Kooperacja przedstawicieli sektora publicznego, edukacyjnego, naukowego, przemysłowego, organizacji pozarządowych i młodzieży. Ta współpraca ma na celu potęgowanie efektów projektu i zapewnienie jego trwałości.
Wdrożenie modelu SPACE 4 TALENTS ma na celu przekształcenie Stalowej Woli w centrum nowoczesnego przemysłu kosmicznego. Projekt nie tylko umożliwi miastu wejście na arenę krajową i międzynarodową w tej branży, ale także stworzy korzystne warunki do jej rozwoju na gruncie naukowym i praktycznym. Dzięki temu Stalowa Wola ma szansę stać się miejscem, gdzie młodzi, ambitni i utalentowani ludzie będą mogli się realizować.

Projekt SPACE 4 TALENTS to nie tylko innowacyjna inicjatywa, ale także eksperyment społeczno-gospodarczy na skalę europejską. Ma on odpowiedzieć na wyzwania stojące przed miastami takimi jak Stalowa Wola, które borykają się z problemem zmniejszającej się populacji, szczególnie młodych i utalentowanych mieszkańców. Dzięki jego realizacji, Stalowa Wola może stać się przykładem dla innych miast, jak przyciągnąć i zatrzymać talenty poprzez rozwój nowoczesnych i perspektywicznych branż.

Planowaną siedzibą dla realizowanego projektu stanie się Akcelerator Przemysłowy Agencji Rozwoju Przemysłu, który zapewni w swojej kubaturze zarówno powierzchnię biurową jak i produkcyjną.

Źródło informacji: Urząd Miasta w Stalowej Woli