We wtorek 12 grudnia 2023 roku, w imieniu prezydenta miasta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego, kolejną prestiżową nagrodę dla miasta odebrał Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Stalowej Woli Wojciech Chodorek. Podczas gali, która miała miejsce w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim zostały ogłoszone wyniki rankingu „Złota Setka Gmin Podkarpacia”, w którym Stalowa Wola zajęła I miejsce w kategorii „gminy miejskie” oraz I miejsce w podkategorii “udział dochodów własnych w środkach ogółem.” 

Ranking „Złota Setka Gmin Podkarpacia”, to zestawienie porównujące działania podejmowane przez samorządy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie. Wszystkie dane są starannie opracowane na podstawie wskaźników za poprzedni rok. 

Podczas oceniania podkarpackich gmin jury brało pod uwagę czynniki takie jak: dochody własne na jednego mieszkańca, wydatki ogółem na jednego mieszkańca, wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca, udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, udział liczby pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców, saldo: dochody ogółem oraz saldo: wydatki ogółem na jednego mieszkańca. „Ranking aktywnych gmin” opracował dr Krzysztof Kaszuba i zespół z Małopolskiego Instytutu Gospodarczego oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy współpracy kapituły Nowin. 

Coroczna „Złota Setka Gmin Podkarpacia” prezentowana jest od 2008 roku i odzwierciedla aktywność samorządowców z regionu. 

Fot. stalowawola.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.