W poniedziałek 20 listopada Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem odbyło spotkanie z Oskarem Jurkiem z Fundacji Misji Obywatelskiej. Seniorzy zgromadzili się licznie w ramach projektu pn. „Z myślą o starości. Z misją dla seniorów!”

W ramach wolontariatu senioralnego każdy senior, będący uczestnikiem projektu, będzie miał za zadanie aktywnie zaangażować się w życie społeczne. Zrobi to poprzez pomoc innemu seniorowi lub innej osobie wymagającej wsparcia (np. osobie niepełnosprawnej).

Pomoc ta może być różnorodna. Od wspólnego spędzania czasu (np. z osobami samotnymi) oraz pomoc w robieniu zakupów, aż po zaangażowanie się w życie lokalnej społeczności (np. senior, który posiada określoną wiedzę może podzielić się z nią z innymi osobami, przykładowo z młodzieżą).

Docelowo senior pomoże przynajmniej jednej innej osobie. Każde działanie seniorów w tym zakresie zostanie zapisane w specjalnym dzienniku. Będą się w znajdować się podstawowe informacje na temat działalności seniora uczestnika w wolontariacie, celów i zakresu wsparcia seniora uczestnika.

– Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać między innymi w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach i schroniskach dla zwierząt – zauważa Oskar JurekFundacja Misji Obywatelskiej.

Organizator to Fundacja Misji Obywatelskiej. Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych ,,Aktywni+” na lata 2021-2025. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej informacji i zdjęć znajdziesz tutaj.

fot. Podkarpaccy Seniorzy/Facebook

źródło: Podkarpaccy Seniorzy/Facebook

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.