14 grudnia w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Jaśle odbyło się już ósme spotkanie organizowane w ramach programu Liderka z Jasła.

Spotkanie poświęcone było podsumowaniu realizacji programu Liderka z Jasła w 2023 r. Opowiedziano o tym co zrealizowano, jakie tematy poruszono, co udało się osiągnąć w tym czasie oraz o tym co jets planowane na rok 2024.

Program „Liderka z Jasła” ma na celu budowanie szeroko rozumianych postaw przedsiębiorczych, kształtowanie kompetencji liderskich, budowanie networkingu kobiet, tworzenie platformy wymiany doświadczeń oraz wspieranie kobiet w pracy i biznesie.

Źródło: um.jaslo.pl

Fot. um.jaslo.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.