We Wtorek, 7 Maja 2024 W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy, którzy przyjęli na siebie obowiązki związane z policyjną misją.

Początek Nowej Służby

W szeregach podkarpackiej Policji witano 43 nowych policjantów, w tym 14 kobiet. Słowa roty ślubowania, które wybrzmiały podczas uroczystej zbiórki, stanowiły wyraz zaangażowania w pełnienie służby na rzecz społeczeństwa.

Uroczyste Ślubowanie

Ślubowanie od nowych stróżów prawa przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, insp. Jarosław Tokarczyk. W ceremonii udział wzięli również Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul, komendanci miejscy i powiatowi z terenu Podkarpacia, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie oraz przedstawiciele kadry kierowniczej i organizacji związkowych. Tekst modlitwy policjanta odczytał duszpasterz podkarpackich policjantów, ks. Marek Buchman.

Wyrazy Gratulacji i Życzenia Powodzenia

Komendant insp. Jarosław Tokarczyk pogratulował nowym funkcjonariuszom podjęcia decyzji wstąpienia do Policji i przypomniał o wartościach, którymi powinni się kierować w służbie. Podobne życzenia złożyła Wojewoda Podkarpacki, Teresa Kubas-Hul, podkreślając wagę wyboru tak odpowiedzialnej profesji oraz znaczenie roli obrońcy prawa i porządku.

Nowy Rozdział w Służbie

Nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczną teraz kilkumiesięczne szkolenie podstawowe, aby następnie pełnić służbę w jednostkach Policji na terenie Podkarpacia. Ich praca będzie pełna wyzwań i nieprzewidywalnych sytuacji, ale również dająca satysfakcję i poczucie spełnienia dzięki misji wykonywanej na rzecz społeczeństwa.

Źródło informacji prasowej oraz fot.: KWP w Rzeszowie