Przemyśl, 11 czerwca 2024 r. – W siedzibie Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego odbyło się uroczyste ślubowanie 31 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, którzy rozpoczynają służbę w strukturach podkarpackiej KAS.

Uroczystość Ślubowania

W uroczystej zbiórce udział wzięła kadra kierownicza, na czele z Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, nadkom. Krzysztofem Basakiem. Nowo przyjęci funkcjonariusze, w asyście pocztu sztandarowego Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, złożyli przysięgę, w której zobowiązali się do wiernej służby Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegania Konstytucji oraz obowiązującego porządku prawnego.

Skład Ślubujących

Wśród ślubujących było 18 kobiet i 13 mężczyzn, którzy zostaną skierowani do służby m.in. w drogowych przejściach granicznych w Medyce, Korczowej, Budomierzu oraz w kolejowym przejściu granicznym Przemyśl-Medyka.

Proces Rekrutacji

Nowo przyjęci funkcjonariusze przeszli wieloetapowy proces rekrutacji, obejmujący testy wiedzy, sprawności i kompetencji, rozmowy kwalifikacyjne oraz badania zdolności psychicznej i fizycznej do pełnienia służby.

Okres Służby Przygotowawczej

Wraz z wstąpieniem w szeregi podkarpackiej KAS, nowi funkcjonariusze rozpoczynają dwuletni okres służby przygotowawczej. To czas intensywnej nauki i praktycznego przygotowania do wykonywania obowiązków służbowych pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy-opiekunów.

Krajowa Administracja Skarbowa na Podkarpaciu

W strukturach Krajowej Administracji Skarbowej na Podkarpaciu pełni służbę ponad 1,3 tys. funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, którzy dbają o bezpieczeństwo granic oraz porządek prawny.


To uroczyste ślubowanie jest symbolicznym początkiem kariery nowych funkcjonariuszy, którzy będą pełnić kluczową rolę w ochronie interesów państwa i jego obywateli.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie