Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie dr hab. Dariusz Iwaneczko i Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny zapraszają na sesję popularnonaukową w 80. rocznicę zbrodni OUN i UPA na polskich mieszkańcach Cieszanowa.

W tym roku obchodzimy 80. rocznicę spalenia miasta Cieszanowa. Nocą z 3 na 4 maja 1944 roku oddział UPA Iwana Szpontaka „Zalizniaka”
i oddziały samoobrony ukraińskiej (Samooboronni Kuszczowi Widdiły – SKW)
z Nowego Sioła oraz Nowego i Starego Lublińca napadły na Cieszanów.
W wyniku tej agresji spłonęło 90 procent zabudowań. Agresorzy zabili też mieszkańców, którzy dzień wcześniej odmówili wyjścia z miasta do Narola kontrolowanego wtedy przez Armię Krajową.

Sesja odbędzie się 10 maja 2024 r., w Domu Senior Plus  (dawna Synagoga), os. Kustronia 4 w Cieszanowie. 

PROGRAM SESJI POPULARNONAUKOWEJ:

 • 00ROZPOCZĘCIE OBRAD Wystąpienia okolicznościowe
 • 20 dr Joanna Karbarz-Wilińska (IPN Gdańsk)Wiśniowiec, luty 1944 r. Ostatnia masowa zbrodnia OUN-UPA na Wołyniu
 • 40 dr Wojciech Hanus (IPN Rzeszów) Na styku dwóch dystryktów. Schyłek okupacji niemieckiej w rejonie Lubaczowa i Cieszanowa
 • 00 dr Tomasz Bereza (IPN Rzeszów)Kadry „zakerzońskiej” UPA. Dezercja policji ukraińskiej na obszarzemiędzy Rawą Ruską
  a Jarosławiem i Biłgorajem w 1944 roku
 • 20 Tomasz Róg (badacz niezależny, Cieszanów) Zagłada Cieszanowa (3–5 maja 1944 r.)
 • 40PRZERWA

PREZENTACJA WYDAWNICTW Instytutu Pamięci Narodowej poświęconych Zbrodni Wołyńskiej:

 • 00 Bartosz Januszewski (IPN Gdańsk) Ocaleni z ludobójstwa. Wspomnienia Polaków z Wołynia,wybór i opracowanie: Joanna Karbarz-Wilińska, Bartosz Januszewski, Gdańsk–Warszawa 2023.
 • 30 Barbara Kościelny (IPN Rzeszów) Zbrodnie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej (1939-1945) w dokumentach. Studia
  i materiały
  ,wstęp i redakcja: Tomasz Bereza, Rzeszów–Warszawa 2023.
 • 00ZAKOŃCZENIE SESJI

Równocześnie pragniemy poinformować, że 10 maja 2024 r. o godzinie 14.00
w kościele pw. św. Wojciecha w Cieszanowie zostanie odprawiona Msza święta w intencji pomordowanych przez OUN i UPA mieszkańców Cieszanowa
i okolicznych miejscowości. Po zakończeniu Mszy świętej zostaną złożone wiązanki pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej i Konfliktu Polsko-Ukraińskiego przy ulicy Armii Krajowej.

 

Informacja Prasowa i plakat: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie