W piątek 20 października w auli Uczelni Państwowej w Sanoku odbyła się druga edycja konferencji „Sanok bez barier” o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku oraz Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sanoku.

Celem przeprowadzonych rozmów było otwarcie się lokalnej społeczności na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz pokazanie możliwości wspólnego realizowania różnych inicjatyw.

– Osoby z niepełnosprawnością bardzo często doświadczają wykluczenia społecznego z powodu ograniczeń w dostępności do przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, informacji, produktów i usług. Te ograniczenia często nie pozwalają osobom z trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi) na korzystanie z dóbr i usług na zasadzie równości z innymi, a co za tym idzie, realizować swoje potrzeby – podkreśla Grzegorz Kozak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku.

Po drugie część osób niepełnosprawnych wstydzi się swojej niepełnosprawności i sama wyklucza się z życia publicznego. Są i tacy, którzy nie potrafią samodzielnie pewnych rzeczy zrobić, natomiast złe pojęcie samodzielności, dorosłości czy też nieracjonalne oczekiwania wobec siebie, często nie pozwalają im prosić o wsparcie.

Grzegorz Kozak zaznaczył, że osoby niepełnosprawne potrzebują uwagi i życzliwości, zrozumienia i miłości od ludzi. Obowiązkiem jest podejmowanie działań kształtujących w społeczeństwie właściwe postawy wobec tej grupy osób.

– Z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przychylnie zareagowały na inicjatywę zorganizowania konferencji, a mianowicie: Panu Stanisławowi Chęciowi – Staroście Powiatu Sanockiego, władzom Uczelni Państwowej w Sanoku, Warsztatom Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domom Samopomocy oraz dzisiejszym prelegentom: Panu Maciejowi Szymańskiemu – dyrektorowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie, Pani Dominice Świder i Panu Adamowi Strączek z Ośrodka Wsparcia i Testów przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Ropczycach, Pani Joannie Piwowońskiej – pełnomocnikowi zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa oraz Pani Katarzynie Adamczyk-Drożyńskiej z Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, która również miała znaczący wkład w dzisiejszą konferencję. Serdecznie dziękuję też Panu Pawłowi Wdówik – Pełnomocnikowi Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Panu Maciejowi Szymańskiemu dyrektorowi Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie, którzy objęli patronat honorowy nad dzisiejszą konferencją. Dziękuję także Urzędowi Gminy Sanok.

– Mam nadzieję, że konferencja zostanie zapamiętana jako kolejny krok, jeżeli chodzi o pobudzenie świadomości społecznej na potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz przyczyni się do stworzenia mechanizmów współpracy pomiędzy administracją państwową, nauką, samorządem oraz organizacjami pożytku publicznego – dodaje dyrektor Grzegorz Kozak.

źródło: Powiat Sanocki

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.