Rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej ogłasza XIII edycję Nagrody Honorowej „Świadek Historii”, ustanowionej przez Prezesa IPN w 2009 roku. Nagroda ta jest przyznawana instytucjom, organizacjom oraz osobom fizycznym, które szczególnie przyczyniły się do upamiętniania historii Narodu Polskiego i wspierania działań edukacyjnych IPN. Może być przyznana także pośmiertnie.

Zgłoszenia

Zachęcamy instytucje, organizacje społeczne oraz osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów do Nagrody. Wnioski powinny zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług oraz osiągnięć, które uzasadniają przyznanie Nagrody. Wnioskodawcy powinni dołączyć kopie dokumentów potwierdzających te zasługi oraz pisemną zgodę kandydata na zgłoszenie.

Regulamin konkursu, formularz wniosku i oświadczenie zgody kandydata dostępne na stronie: 

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-honorowa-swiade

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2024 r. Wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie oddziału lub przesyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Rzeszowie
ul. Słowackiego 18
35-060 Rzeszów

Dotychczasowi laureaci

Dotychczasowi laureaci Rzeszowskich Edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” obejmują zarówno osoby jak i organizacje, które w szczególny sposób przyczyniły się do zachowania pamięci historycznej. Pełną listę laureatów można znaleźć na stronie IPN.

Materiał filmowy z relacją dotyczącą Nagrody dostępny pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=tesPPtkbnKQ

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: IPN Oddział w Rzeszowie