W odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję władz Zakonu Bernardynów o przekazaniu Pomnika Czynu Rewolucyjnego Stowarzyszeniu Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia, władze miasta Rzeszowa wydały oficjalny komunikat. Pomnik, będący jednym z najważniejszych symboli miasta, stoi w obliczu potencjalnego wyburzenia, co budzi sprzeciw mieszkańców i władz miasta. W trosce o zachowanie tego historycznego monumentu, miasto podejmuje działania prawne, aby ochronić i zachować Pomnik Czynu Rewolucyjnego w przestrzeni publicznej Rzeszowa. Szczegóły dotyczące tej sytuacji oraz podjęte kroki przedstawiono w poniższym komunikacie prasowym Urzędu Miasta Rzeszowa:

 

Komunikat dotyczący przekazania Pomnika Czynu Rewolucyjnego

Niezrozumiałą i sprzeciwiającą się woli mieszkańców Rzeszowa jest decyzja władz Zakonu Bernardynów o tym, by monument przekazać Stowarzyszeniu Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia zamiast miastu. To stowarzyszenie jasno i wyraźnie od dawna opowiada się za tym, aby pomnik będący symbolem naszego miasta wyburzyć. Na tej podstawie można z dużym prawdopodobieństwem rozumieć jakie są intencje przekazania pomnika przez władze Zakonu.

Dlatego też władze miasta Rzeszowa podejmą wszystkie możliwe działania prawne aby Pomnik Czynu Rewolucyjnego ochronić i zachować w przestrzeni miasta. Jednym z takich działań jest wpisanie monumentu do rejestru zabytków. Wniosek w tej sprawie miasto złożyło w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.

Pomnik Czynu Rewolucyjnego, zaprojektowany przez wybitnego rzeźbiarza prof. Mariana Koniecznego, jest symbolem Rzeszowa oraz jednym z jego najbardziej charakterystycznych elementów. W badaniach przeprowadzonych przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Rzeszowskiej Diagnozy Społecznej wynika, że blisko 80 proc. mieszkańców nie chce wyburzania Pomnika Czynu Rewolucyjnego. Za jego zachowaniem opowiadają się osoby z różnych opcji i ugrupowań, z obu stron sceny politycznej.

Fot.: Wikipedia